„Pamiętnik Nauczyciela. Blaski i cienie autorytetu pedagoga.” – rozstrzygnięcie konkursu

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku oraz Uniwersytet Rzeszowski – Kolegium Nauk Społecznych po raz drugi zorganizowali ogólnopolski konkurs „Pamiętnik Nauczyciela. Blaski i cienie autorytetu pedagoga.”

Intencją pomysłodawców konkursu było, żeby nauczyciele wypowiedzieli się na temat budowania autorytetu u uczniów i czy rzeczywiście istnieje. Hasłem przewodnim był fragment „Małego księcia” Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać. Konkurs odbył się pod patronatem podkarpackiego kuratora oświaty, marszałka województwa podkarpackiego, prezydenta miasta Rzeszowa i burmistrza miasta Sanoka. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Gazeta Wyborcza i Radio Rzeszów.

Do konkursu zgłosiło się trzynaścioro pedagogów w wieku od 26 do 78 lat, 11 kobiet i 2 mężczyzn. Byli to poloniści, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, przyrody, rytmiki i chemii.  Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 14 października br.

Oficjalna gala odbyła się 14 grudnia br. w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego w Sanoku.  Otworzyła ją dr hab. Elżbieta Cipora prof. UP im. Jana Grodka w Sanoku. Poprowadzili ją organizatorzy: mgr Maria Kuzin i dr hab. Wojciech Walat prof. UP i UR. W uroczystości udział wziął też burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski, który w swoim przemówieniu podkreślał rolę nauczyciela w życiu społecznym oraz wskazał, że należy każdego dnia doceniać pracę pedagogów. Gościem specjalnym spotkania był prof. Evgeny Kovalev,  zastępca dyrektora  Instytutu Matematyki i Informatyki Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego, z którym  dr hab. Elżbieta Cipora  prof. UP im. Jana Grodka w Sanoku podpisała porozumienie o współpracy. Dzięki niemu studenci obu uczelni będą mogli wyjeżdżać na praktyki, a nauczyciele akademiccy będą wymieniać się doświadczeniami, m.in. podczas organizowanych wspólnie konferencji naukowych, wyjazdów studyjnych, konkursów, itp.  Współpraca między uczelniami pozwoli na łatwiejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania. Miłym akcentem gali, a także niespodzianką dla rektor Uczelni Państwowej było wręczenie gratulacji od pracowników Uczelni Państwowej w Sanoku, za zdobycie kolejnego stopnia naukowego. W imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego list gratulacyjny napisany staropolskim językiem na ręce rektor wręczył dr hab. Wojciech Walat: Dlatego będąc w posłannictwie Braci Akademickiej Uniwersitas Resowiensis ośmielamy się złożyć hołd i pokłon związan z Waszej Wielmożności habilitatio stanowieniem, pożytecznie skierawanem ku pracy dla braci akademickiej Sanocensis będąc przepojoną, a szczególnie żakom przychylną. [… ]Pani szlachetna, po wszystkiem świecie sławetna, racz nasze życzenia przyjąć, a wdzięczność naszą zyszczysz i w dobrej pamięci będziesz. Chowaj się po wsze czasy Waćpani we czci wszelakiej.

Przed rozdaniem nagród wykład nt. roli nauczyciela na tle przemian cywilizacyjno-społecznych w ponowoczesnej Polsce wygłosił dr hab. Wojciech Walat prof. UP i UR. Następnie prof. Evgeny Kovalev opowiedział o cyfryzacji w edukacji w perspektywie rosyjskiej, w kontekście dialogu z Polską.

O idei konkursu, zgłoszonych pracach i nagrodzonych opowiedzieli prowadzący:  mgr Maria Kuzin i dr hab. Wojciech Walat, którzy wręczyli dyplomy, nagrody i upominki zwycięzcom.

I miejsce zdobyła Bernardyna Banaś – dyplomowany nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu. Pani Bernardyna napisała: Aby nauczać, należy samemu dawać dobry przykład a wychowanie nie jest możliwe bez wysiłku i dyscypliny… Miękki pedagog to nie pedagog.

II miejsce przypadło Natalii Pawlak – nauczycielowi kontraktowemu Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie Pani Natalia uważa, że każde dziecko powinno mieć podstawowe wykształcenie muzyczne, które uwrażliwia na piękno.

III miejsce otrzymał Ryszard Jasiński – emeryt – nauczyciel polonista gimnazjum i liceum eksternistycznego. Jak uczył? Szedł z uczniami do Lasu, na łąkę, tam obserwowali obłoczki, a potem ćwiczyli pisanie tekstu, szukając odpowiednich słów. Uważa, że mistrz umie wydobyć wrodzone przymioty ucznia.

Wyróżnienia otrzymali:  Aleksandra Bal, Barbara Czaińska, Monika Gancarczyk-Dul,  Grażyna Kurpiel, Renata Małek, Genowefa Myszka i Katarzyna Owsiany.

Gratulujemy uczestnikom konkursu, zwycięzcom i uczestnikom. Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, dzięki którym kolejna edycja konkursu odbyła się i wyrażają nadzieję, że w przyszłości będzie on kontynuowany i zdobędzie większą popularność. Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy kuluarowe i wymianę doświadczeń.