UWAGA ZAMKNIĘTY ŻÓŁTY SZLAK

W związku prowadzonymi pracami z zakresu pozyskania i zrywki drewna na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Brzozów, w Leśnictwie Liszna, w pododdziale leśnym 191a zachodzi konieczność czasowego zamknięcie fragmentu szlaku turystycznego i ścieżki dydaktycznej do 31 marca 2020r.

Przez w/w wydzielenie przebiega szlak żółty łącznikowy Sanok PKP Dworzec Główny – Orli Kamień 518 m n.p.m. oraz ścieżka dydaktyczna „Orli Kamień” (od krzyża przy ul. Gajowej do skrzyżowania z turystycznym szlakiem czerwonym Sanok – Przemyśl na wspomnianym Orlim Kamieniu).

Miłośnikom spacerów po Górach Słonnych zalecamy wędrówki na Orli Kamień szlakiem czerwonym i ścieżką dydaktyczną od Królewskiej Studzienki (w Dzielnicy Biała Góra) i powrót szlakiem czerwonym, do Przełęczy nad Liszna 434 m n.p.m i dalej drogą w kierunku południowych (ul. Chrobrego) do źródła „Olchowianka” (dzielnica Olchowce). Powyższa trasa liczy 6 km; suma podejść -230, zejść – 240m.

Żródło: Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku