Urząd Miasta nie zostanie zamknięty


Urząd Miasta Sanoka nie zostanie zamknięty, jednak dla zachowania bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników urzędu zasadne jest ograniczenie załatwiania spraw do kontaktów telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Na podstawie §10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że z dniem 24.03.2020 r. Urząd Miasta wykonuje swoje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Prosimy wszystkich interesantów o załatwianie spraw wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP), pocztę elektroniczną (e-mail).
Tel. ogólny – 13 46 52 800
e-mail – sekretariat@um.sanok.pl
Numery telefonów i adresy elektroniczne do poszczególnych wydziałów znajdą Państwo na stronie www.sanok.pl  w zakładce ‘Wydziały”.

Pracownik, z którym Państwo skontaktują się telefonicznie, na pewno umożliwi Państwu  załatwienie sprawy w taki sposób, aby nie było potrzeby bezpośredniej wizyty w urzędzie.

W wyjątkowych przypadkach, kiedy po konsultacji telefonicznej okaże się, że wizyta w urzędzie jest niezbędna, możliwy będzie kontakt z urzędnikiem, który bezpośrednio prowadzi sprawę.

Ze względów na wprowadzony stan epidemii i konieczność zachowania bezpieczeństwa Państwa oraz pracowników urzędu,  bezpośredni kontakt może wiązać się z pewnymi utrudnieniami, za które z góry przepraszamy.

Pamiętajmy, że czasie rozprzestrzeniania się groźnej choroby bezpieczeństwo  nas wszystkich jest najważniejsze.

SPRAWDŹ INNE WAŻNE KOMUNIKATY