Rada Miasta Sanoka będzie obradowała on-line?

Media informują, że w wielu miastach, mimo stanu epidemicznego ogłoszonego przez rząd, zwoływane są sesje on-line. Jak będzie w Sanoku? Mamy informację, że przygotowano już komputery do dyspozycji miejskich radnych – pochodzą z puli laptopów pozyskanych z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Sanoka”. O aktualną sytuację w Radzie, możliwość zwołania sesji, jak również o współpracę na linii Burmistrz Miasta Sanoka – Rada Miasta Sanoka zapytaliśmy przewodniczącego Andrzeja Romaniaka.

– Od początku kryzysowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa władze naszego miasta, z którymi jestem w stałym kontakcie, starają się zminimalizować skutki trudnej sytuacji, która dotknęła szczególnie przedsiębiorców działających na terenie naszego miasta. Podjęto już szereg kroków, które mają im pomóc przetrwać ten trudny okres. Z pewnością ułatwiła to uchwała Rady Miasta Sanoka z 2016 r., która pozwala burmistrzowi umarzać należności wymagalne i przesuwać terminy ich płatności. Również ostatnia „specustawa” ma zapisy pozwalające na takie kroki – i zostały one przez burmistrza podjęte. Do tej pory wdrożono więc wszystko, co było możliwe do zrealizowania bez narażania innych osób na niebezpieczeństwo. Szczegółowe rozwiązania podane są na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Sanoka – mówi Andrzej Romaniak.
– Z oczywistych względów podjąłem też decyzję o zawieszeniu do odwołania dyżurów radnych, posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta. Zdaję sobie jednak sprawę, że mimo epidemii (która kiedyś ustanie) życie musi toczyć się dalej. Dlatego jestem w stałym kontakcie z Biurem Rady, dekretuję odpowiednio wpływające tam pisma, a członkowie poszczególnych komisji otrzymują drogą elektroniczną ważne materiały. Dotychczas nie było spraw czy uchwał, które wymagałyby pilnego zwołania sesji Rady Miasta. Przypomnę, że zgodnie z zapisem w Ustawie o samorządzie gminnym sesje powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, a nasza Rada ostatni raz obradowała w lutym. Oczywiście, sytuacja jest nadzwyczajna i dlatego w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba, jestem gotowy zwołać sesję na wniosek burmistrza lub grupy radnych. Wiem również, że taki wniosek ma być przez burmistrza złożony w najbliższych dniach. Wówczas sesja odbędzie się z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jeśli stan epidemii potrwa dłużej, jest również brana pod uwagę możliwość obradowania w trybie on-line – informuje przewodniczący Rady Miasta.