Robotniczy parlament będzie domem pobytu dziennego dla seniorów?

Robotniczy parlament będzie domem pobytu dziennego dla seniorów„Ciekawe, co tam budują?” – pytają od czasu do czasu ludzie na Posadzie, spoglądając na budynek przy ulicy Kościelnej 1. Wielu wie – bo można się tego dowiedzieć z tablic informacyjnych – że trwa rozbiórka, a zarazem rozbudowa budynku po domu kultury i że inwestorem prac budowlanych jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Etap kompleksowej rewitalizacji

Na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej czytamy, że prace remontowe w budynku – niegdyś Zakładowego Domu Kultury – przy ulicy Kościelnej  to jeden z etapów szeroko zakrojonego projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”. Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOF (Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego) Sanok – Lesko.

Więcej niż remont

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, przebudowa, dobudowa i nadbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społecznej (opiekuńczej, aktywizującej i integrującej). Zakres projektu obejmuje: przygotowanie terenu pod roboty budowlane, rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego, wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych części nowoprojektowanej, wykonanie ścian konstrukcyjnych parteru, 1. i 2. piętra części nowoprojektowanej oraz roboty remontowe w części istniejącej, wykonanie stropów nad niektórymi pomieszczeniami, wykonanie więźby dachowej na całości budynku i pokrycia dachowego, roboty wykończeniowe elewacji i orynnowania, roboty wykończeniowe wewnętrzne, wykonanie instalacji wewnętrznych, w końcu – zagospodarowanie terenu.

Zupełnie inna działalność

Z informacji ze strony MFiPR wynika, że w obiekcie nie będzie prowadzona w żadnym zakresie dotychczasowa działalność kulturalna, dostępna dla szerokiej grupy odbiorców – w obiekcie realizowane będą wyłącznie nowe funkcje społeczne (opiekuńcza, aktywizująca i integrująca), przeznaczone tylko dla uczestników domu dziennego pobytu (osób starszych i niesamodzielnych), ich opiekunów i rodzin.

W przypadku domu dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, stworzonych zostanie 30 miejsc. Placówka nie będzie świadczyć usług opieki instytucjonalnej.

Odrobina historii

Starsi mieszkańcy Posady wspominają, że w budynku przy Kościelnej funkcjonował Zakładowy Dom Kultury. Tam ćwiczył zespół „Autosan”, funkcjonowało kino, biblioteka, urządzano  zabawy karnawałowe, na piętrze można było przysiąść w klubo-kawiarni.

Budynek Zakładowego Domu Kultury, nazywany przez mieszkańców Domem Robotnika powstał przed II wojną światową. Ideę powstania budynku podjęło w 1924 Stowarzyszenie „Praca i Życie” działające przy sanockiej fabryce fabryki maszyn i wagonów. W 1925 r. powołano Komitet Założycielski. Budowę rozpoczęto w roku 1926, zakończono ostatecznie w 1932.

Przed wojną odbywały się tam m.in. spotkania robotnicze, a płomienne mowy wygłaszali działacze socjalistyczni. Dom Robotniczy zyskał określenie potoczne „robotniczy parlament”. Do działalności przedwojennego Domu Robotniczego odnosi się Kalman Segal w wydanej w latach 50. ubiegłego wieku powieści „Nad dziwną rzeką Sambation.