Odbyła się V Edycja Ścieżki Zdrowia „W cztery strony świata”

Odbyła się V Edycja Ścieżki Zdrowia „W cztery strony świata”

 

W dniu 10 września 2020 r. odbyła się V Edycja Ścieżki Zdrowia „W cztery strony świata”. Organizatorami wydarzenia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki oraz Nadleśnictwo Baligród.

 

W tegorocznej wędrówce pieszej wzięły udział osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie z pięciu placówek z terenu województwa podkarpackiego tj. ŚDS Nowosiółki, ŚDS Zagórz, ŚDS Wolica, ŚDS Wilcza Wola- Spie, Stowarzyszenie Progres Sanok.

Współorganizatorzy Pan Wojciech Głuszko Nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród oraz Pani Edyta Wasylewicz Dyrektor ŚDS Nowosiółki powitali przedstawicieli Nadleśnictwa Baligród, członka Stowarzyszenia Nasze Dzieci Nasza Gmina oraz radną gminy Baligród, nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko Pana Zbigniewa Pawłowskiego oraz kierowników jednostek. Trasa tegorocznej wędrówki wiodła z Doliny Rabskiego Potoku przez kamieniołom Huczwice, rezerwat „Gołoborze” oraz kapliczkę Synarewo.

Realizację spotkania ułatwiła dobroć serca poszczególnych instytucji oraz firm:

 • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe Plon w Polańczyku,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe Solinka w Polańczyku,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe AMER-POL Polańczyk
 • DARJAN Hoczew,
 • Delikatesy Centrum Hoczew,
 • Hotel „Ewka” Mieczysław Wojtanowski,
 • GOKSIT Solina,
 • Relavia -Hotel Skalny,
 • ABC Sklep Spożywczy U Sowy,
 • Delikatesy Baligród,
 • Marpel Marcin Pelc,
 • Piekarnia Baligród,
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o., przedstawiciel Rzeszów
 • Ksiądz Parafii Baligród Mirosław Augustyn

Wszystkim ekipom biorącym udział w V Edycji Ścieżki Zdrowia „W cztery strony świata”  wręczono pamiątkowe upominki ufundowane przez Centrum Edukacyjne Lasów Państwowych. Wydarzenie na świeżym powietrzu wymagało od uczestników spotkania zachowania bezpiecznej odległości.

Jest to wydarzenie o charakterze cyklicznym. Piąta edycja spotkania została podzielona na dwa etapy – część terenową oraz kameralną. – Pierwsza polega na podzieleniu uczestników na 4 grupy, których zadaniem jest odwiedzenie miejsc położonych mniej więcej w jednym kierunku geograficznym. Każda z grup będzie obsługiwana przez jednego –dwóch leśników, którzy będą przedstawiać aspekty z zakresu gospodarki leśnej w tym również ochrony przyrody czy ochrony dziedzictwa kulturowego. Spacer trwać będzie ok. 2 godzin. Druga część polegać będzie na spotkaniu przy wiacie ogniskowej i pokazie pracy pilarza – ścięcie, okrzesanie, zasady BHP oraz legalizacji drewna przez leśniczego. Następnie przewidziany jest poczęstunek pod wiatą edukacyjną i oficjalne zakończenie spotkania.

Współudział w tworzeniu wydarzeń terenowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury jest dla nas niejako „testem” przydatności tych obiektów –– mówi koordynator spotkania – Ewa Wydrzyńska-Scelina z Nadleśnictwa Baligród.

 – Ścieżki, które są dedykowane m.in. osobom z ograniczonymi sprawnościami to pomysł, który był „strzałem w 10-tkę”. W 2015 r. to właśnie ścieżka w Dolinie Rabskiego Potoku była pierwszą. Do dziś udało się wybudować ze środków funduszu leśnego ścieżki: Doliną Łopienki, Otaczarnia, Nad Solinką czy fragment Kamienna Góra, o łącznej długości ok. 9 km. Dziś przeżywamy V edycję wydarzenia „Ścieżki Zdrowia” – 5 lat wspaniałej współpracy, wielu doświadczeń i wielu przyjaźni. Dajemy od siebie wiele, ale to, co otrzymujemy, tą radość w oczach uczestników, zawsze dobre słowo to więcej, czego moglibyśmy oczekiwać. To czas prawdziwej integracji. Zyskujemy również doświadczenie w pracy z takimi osobami, bowiem niewielu leśników ma wykształcenie pedagogiczne czy wręcz terapeutyczne.  Opowiadanie o naszej pracy, o lesie i to w najlepszej sali edukacyjnej, jakim jest las to chyba najlepsza terapia, dlatego też powstała idea „ścieżki zdrowia”.

 

Jako nadleśnictwo realizujemy spotkania edukacyjne z innymi ośrodkami. Od 10 lat baligrodzcy leśnicy są „stałymi bywalcami” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” w Lesku. To w zasadzie pierwsza placówka, od której wszystko się zaczęło. Potem „pocztą pantoflową” pojawiły się inne: stowarzyszenia, ośrodki terapii, WTZ, DPSy. Myślę, że to dobry kierunek udostępniania, ponieważ nadal jest mało miejsc w regionie, z których osoby te mogłyby skorzystać czy to jako ośrodek czy rodzina. Dla nich sama podróż stanowi ogromny problem. Prawdziwym wyzwaniem jest przystosowanie obiektów do potrzeb tych ludzi. Czego innego potrzebuje tak naprawdę osoba niepełnosprawna umysłowo, a czego innego poruszająca się na wózku. Bywa, że przepaścią dla tej drugiej staje się krawężnik czy kamienie na ścieżce. Warto też pamiętać o opiekunach- rodzicach, terapeutach. Tu nie do przeskoczenia są czasami możliwości fizyczne, kiedy drobnej postury mama pcha wózek z niepełnosprawnym, dorosłym synem. Dlatego jako Nadleśnictwo staramy się w miarę możliwości technicznych i posiadanych środków pamiętać o tym i wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom, co w mojej ocenie udaje nam się całkiem nieźle.

 

W najbliższej przyszłości mamy nadzieję powstanie kolejny obiekt edukacyjno-wypoczynkowy opatrzony nazwą „Las bez Barier”. Będzie to wiata turystyczna przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych wraz z miejscem postojowym. Obiekt powstanie w miejscowości Jabłonki, za placem, gdzie niegdyś mieścił się pomnik. Jest już projekt i pozwolenie na budowę, pozostało nam jedynie dostać „zielone światło” i miejmy nadzieję w 2021 cel zostanie osiągnięty. Kolejnym zadaniem będzie zagospodarowanie placu przy obiekcie, ale to perspektywa kolejnych lat, ale jesteśmy pełni nadziei i wciąż otwarci na tego rodzaju spotkania i działania – dodaje na koniec Ewa.

 

„Ścieżka Zdrowia” jest naszą imprezą cykliczną, łączącą edukację leśną z promowaniem zdrowego stylu życia – mówi – Dyrektor ŚDS Nowosiółki- Edyta Wasylewicz – każdego roku towarzyszy nam inne przesłanie. Spędzanie czasu na wolnym powietrzu i obserwacja otaczającej przyrody, jest świetnym sposobem na uatrakcyjnienie zajęć terapeutycznych. Współpraca z Nadleśnictwem Baligród pozwala nam na wykorzystanie dostępnych tras i ścieżek turystycznych oraz obiektów zlokalizowanych na terenach leśnych. Przygotowujemy się do niej kilka miesięcy wcześniej, wymaga ogromu pracy i zaangażowania pracowników ŚDS. Formy rekreacji ruchowej dostosowane są do możliwości uczestników ze względu na różnorodność ich dysfunkcji. Jest to świetna okazja do połączenia różnych grup społecznych, którym przyświeca jeden cel: pomoc osobom niepełnosprawnym.  Z roku na rok Ścieżka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Myślę, że był to idealny czas i miejsce na rekreacyjny spacer po lesie połączony z edukacją leśną. Mam nadzieję, że w następnych latach przy wsparciu życzliwych nam ludzi i instytucji będziemy mogli kontynuować naszą inicjatywę – na zakończenie dodaje pani dyrektor.

 

Podczas spotkania zostały rozdane materiały edukacyjne dla terapeutów oraz materiały pamiątkowe dla uczestników oraz zaproszonych gości: przedstawicieli samorządów, służb porządkowych oraz nadleśnictw.

Warto nadmienić, że ogrom pracy w przygotowanie spotkania wniosły ŚDS oraz pracownicy Nadleśnictwa.

Wszelkiego rodzaju pamiątki na tą imprezę zostały sfinansowane w ramach kampanii LP „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi” z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie.

Tak naprawdę niewiele potrzeba, by wśród wzajemnej empatii, serdecznej atmosferze wśród uśmiechu – zorganizować takie spotkanie. Bez wątpieniem liderem tego rodzaju spotkań jest Nadleśnictwo Baligród. Zaangażowanie i współpraca z ŚDS Nowosiółki oraz sąsiednimi placówkami – są już tradycją. Nadleśniczy – Wojciech Głuszko tak powiedział na rozpoczęcie spotkania: Te spotkania z Wami, to ogrom dobra, które mnie wypełnia na długo. Czuję się wtedy taki inny, lepszy, jakbym gdzieś miał dodatkowe serce. Myślę, że każdy z nas to czuje. To wspaniałe spotkania i cieszę się ogromnie, że Nadleśnictwo Baligród już od kilku lat może z Wami tutaj być”

 

A przecież radości i szczęścia nie da się wymierzyć, ani wycenić. A przeżywane wspólnie jest jeszcze większe.

 

 

Lidia Tul-Chmielewska

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj