Wiesław Banach uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Dzisiaj w Sali Gobelinowej odbyła się uroczystość wręczenia Wiesławowi Banachowi Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wiesław Banach w Muzeum Historycznym przepracował 43 lata, w tym prawie 30 na stanowisku dyrektora.

Pod  kierownictwem Wiesława Banacha, sanockie muzeum zmieniło się z prowincjonalnej, małej placówki w prężny i nowoczesny ośrodek kultury i dziedzictwa narodowego. Muzeum Historyczne stało się słynne nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.

To nie pierwsze wyróżnienie dyrektora (w styczniu 2020 przeszedł na emeryturę) Muzeum Historycznego.
Wyróżnienia jakie otrzymał wcześniej:
– Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1989).
– Dyplom honorowy PTTK (2001).
– Nagroda Miasta Sanoka w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, nauki za rok 2003
– Nagroda Burmistrza Miasta Sanoka w dziedzinie społecznej aktywności na rzecz miasta za rok 2014
– Tytuł Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka (2019)
– Złoty Krzyż Zasługi (2020)

 Wiesław Banach uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (łac. chwała sztuce) – to polskie odznaczenie resortowe, nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Odznaczenie ma trzy stopnie:
I stopień – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
II stopień – Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
III stopień – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Minister nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek innych ministrów lub kierowników urzędów centralnych, rektorów szkół wyższych, marszałków województw, wojewodów, władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną, kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Medal stopnia wyższego można otrzymać po upływie 5 lat od nadania medalu stopnia bezpośrednio niższego. W przypadkach uzasadnionych wybitnymi osiągnięciami kandydata można odstąpić od powyższego wymogu. Autorem projektu medalu jest Piotr Gawron
Wiesław Banach uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”