W szkołach na Podkarpaciu uczniowie będą nosić przyłbice

Ochronka w Sanoku – zawieszenie zajęć jednej grupy. II LO – wznowiono zajęcia stacjonarne

Aktualna sytuacja dotycząca ognisk  na terenie województwa podkarpackiego 05-10-2020

Liczba  nowych przypadków stwierdzonych w województwie podkarpackim pochodzi z 19 powiatów
(z wyjątkiem niżej opisanych ognisk*)  – są  to  pojedyncze  przypadki   z transmisji poziomej ( zakażenia rodzinne i inne kontakty).

Aktualne ogniska na terenie województwa

Miasto Rzeszów i powiat rzeszowski

*Ognisko Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2: w wyniku badań przesiewowych łącznie potwierdzono wynik dodatni u 21 osób z personelu medycznego. Wszystkie osoby ze styczności objęto kwarantanną.

Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Ognisko – Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul Sucharskiego – do dnia 5 października  potwierdzono łącznie w ognisku 84 wyników dodatnich w tym: 55 pensjonariuszy i 29 osób z personelu.  Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Ognisko – DPS w Łące – na dzień 5 października potwierdzono 67 potwierdzonych wyników w tym u 56 pensjonariuszy i 11 osób personelu

*Ognisko PROFAMILIA Rzeszów – łącznie w ognisku potwierdzono  16  pozytywnych  przypadków u osób z personelu medycznego . Podjęto następujące działania:- wstrzymano do 11.10.2020r. udzielanie wszystkich świadczeń planowych, personel szpitala zostanie przebadany, na bieżąco prowadzona jest dekontaminacja pomieszczeń Szpitala zgodnie z wytycznymi. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Powiat mielecki

Szpital Specjalistyczny w Mielcu – na dzień 04-10-2020 potwierdzono wynik dodatni u 32 osób  w tym 8 pacjentów i 24 osób z personelu . W placówce wstrzymano  przyjęcia i wypisy, prowadzone są badania zarówno personelu jak i pacjentów. Osoby ze styczności objęte są kwarantanną. Trwa dochodzenie epidemiologiczne

Powiat leski

*Ognisko w NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Myczkowcach –  łącznie uzyskano 10 pozytywnych wyniki w kierunku SARS CoV-2  w tym  u 3 osób z personelu oraz 7 pacjentów.

Kwarantanną objęto 45 osób z personelu wraz z rodzinami. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

Powiat dębicki

 Ognisko w przedsiębiorstwie TAURUS-Pilzno – w wyniku badań przesiewowych na dzień 3 października potwierdzono wynik dodatni u 6 osób. Badania pozostałych pracowników są w toku. Osoby ze styczności objęte są kwarantanną.

*Ognisko SP ZOZ Dębica Oddział Rehabilitacjina dzień  5października potwierdzono łącznie 11 przypadków zakażenia wirusem SARS CoV-2 w tym u 4 osób z personelu medycznego i 7 pacjentów. Osoby ze styczności objęto kwarantanną, wstrzymano przyjęcia. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Powiat tarnobrzeski

*Ognisko w Szpitalu w Nowej Dębie –  na dzień  5 października potwierdzono wynik dodatni u 11 osób w tym 4 osób personelu i 7 pacjentów. Osoby ze styczności objęto kwarantanną, trwa dochodzenie epidemiologiczne.

 

 

Powiat przemyski

Dom Dziecka w Przemyślu – do dnia 5 października potwierdzono  wynik dodatni u 4 osób, w tym
3 osób z personelu i 1 wychowanka. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

*Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach –  Łącznie w ognisku potwierdzono zakażenie u 7 osób w tym u 3  osób z personelu, 3 pensjonariuszy oraz 1 osoby z kontaktu . Osoby ze styczności objęto kwarantanną.  Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Powiat  jarosławski

*Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu   – na dzień 5 października potwierdzono łącznie 16 wyników dodatnich w tym u 4 pacjentów oddziału neurologii  ( 3 osoby z pow. lubaczowskiego , 1 z pow. jarosławskiego) i 11 osób personelu medycznego i 1 osoby personelu pomocniczego. W placówce  wstrzymano przyjęcia i wypisy do dnia 05.10.2020r., pobrano badania w kierunku SARS CoV-2 od pacjentów i personelu medycznego, na bieżąco prowadzona jest dekontaminacja pomieszczeń Szpitala zgodnie z wytycznymi. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Powiat  leżajski

*SP ZOZ Leżajsk Oddział Neurologii – w dniu  30.09.2020r. uzyskano informację o potwierdzeniu zakażenia SARS CoV-2 u 1 osoby z personelu Oddziału Neurologii. W wyniku przeprowadzonych badań w ognisku na dzień  5 października potwierdzono 9 przypadków zakażenia wirusem SARS CoV-2 w tym u 6 osób z personelu medycznego i 3 pacjentów. Osoby ze styczności objęto kwarantanną, wstrzymano przyjęcia. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

PLACÓWKI NAUCZANIA I WYCHOWANIA i ŻŁOBKI

Na terenie województwa podkarpackiego   na dzień 30 września br. w  29 placówkach  obowiązuje zawieszenie zajęć lub nauczanie zdalne   
Powiat dębicki   (2 placówki)
Szkoła Podstawowa nr 5  w Dębicy Zawieszenie zajęć w grupie 6-latków (decyzja dyrektora placówki

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 08.10.2020
Szkoła Podstawowa nr 6 w Dębicy Hybrydowy system nauczania klasa IIa    – zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 08.10.2020
Powiat jasielski (1 placówka)
Zespół Szkół nr 4  w Jaśle Hybrydowy system nauczania klasa IV rt   – zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020
Powiat jarosławski  (1 placówka)
Szkoła Podstawowa nr  6 w Jarosławiu  Oddział Przedszkolny Zwieszenie zajęć w Oddziale Przedszkolnym – zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do 06.10.2020 r
Powiat kolbuszowski  (1 placówka)
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej Hybrydowy system nauczania   klasy VII a,c,d zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do 05.10.2020 r
Miasto Krosno (1 placówka)
Miejski Zespół Szkół nr 8
w Krośnie Szkoła Podstawowa
Hybrydowy system nauczania klasy I-III   – zdalne nauczanie (7 oddziałów)

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020
Powiat  lubaczowski (5 placówek)
ZS w Oleszycach Hybrydowy system nauczania- klasa II ptż-pr zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 08.10.2020
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Oleszycach Hybrydowy system nauczania-klasa II bs zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020
LO w Lubaczowie Hybrydowy system nauczania- klasa II fp zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020
SP w Oleszycach Hybrydowy system nauczania- klasy VIa,VIIa, b,c   VIIIa, i b zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020
SP w Zalesiu Hybrydowy system nauczania- klasy VII i VIII zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020
Powiat łańcucki (1 placówka)
Szkoła Podstawowa nr 4  w Łańcucie Hybrydowy system nauczania- klasy IIa zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 08.10.2020
Powiat  mielecki  (3 placówki)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerminie Zdalny system nauczania do dnia 09.10.2020
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Hybrydowy system nauczania klasa II Bzg zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020
II LO w Mielcu Hybrydowy system nauczania klasa II   zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020
Powiat miasto Przemyśl  powiat przemyski (2 placówka)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orłach Hybrydowy system nauczania klasa VIII zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do 09.10.2020 r
Żłobek „Tajemniczy Ogród” w Przemyślu Zawieszenie zajęć w jednej grupie  (decyzja dyrektora placówki) do 08.10.2020 r
Powiat  ropczycko-sędziszowski  (2 placówki)
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim Hybrydowy system nauczania klasa IIef  zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do 09.10.2020 r
Szkoła Podstawowa w Lubzinie Hybrydowy system nauczania klasa VIIIb zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do 09.10.2020 r
miasto Rzeszów (7 placówek)
ZS Elektronicznych w Rzeszowie (ul. Hetmańska 120) Hybrydowy system nauczania- Ii  zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 05.10.2020
IV LO w Rzeszowie Hybrydowy system nauczania klasy IIIi zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 05.10.2020
IX LO w Rzeszowie Hybrydowy system nauczania klasa IIIes  zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020
Przedszkole Publiczne  nr 12
w Rzeszowie
Zawieszenie zajęć w Oddziale VI do dnia 05.10.2020
Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie Hybrydowy system nauczania klasy VIId, e, VIIIa  zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 05.10.2020
Publiczna Szkoła Podstawowa  Zakonu Pijarów w Rzeszowie Hybrydowy system nauczania klasa IVa  zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020
Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie Hybrydowy system nauczania klasa VIIIc zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 05.10.2020
Powiat sanocki (1 placówka)
Ochronka w Sanoku Zawieszenie zajęć jednej grupy do 09.10.2020 r
Powiat stalowowolski (1 placówka)
Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli Hybrydowy system nauczania klasa III  zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 08.10.2020
Powiat strzyżowski  (1 placówka)
Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Górnej Hybrydowy system nauczania   klasy V,VI,VII – zdalne nauczanie

Pozostałe klasy stacjonarnie

do 05.10.2020 r

 

 

Ponadto w dniu 05.10.2020 r. wznowiono zajęcia stacjonarne  w 14 placówkach:

 • Przedszkole Nr 24 w Rzeszowie ( ul. Krajobrazowa)
 • II LO w Rzeszowie
 • IX LO w Rzeszowie (klasa II ES)
 • ZS Elektronicznych w Rzeszowie (klasa 3d)
 • SP Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle
 • SP nr 3 w Leżajsku
 • ZS Licealnych w Leżajsku
 • SP Nr 1 w Brzezinach-Oddział Przedszkolny
 • SP w Zagorzycach Dolnych
 • Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek” w Łańcucie
 • II LO w Sanoku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie
 • I LO w Przemyślu
 • SOS-W Nr 1 w Przemyślu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj