Dzień Edukacji Narodowej – wideokonferencja z dyrektorami placówek oświatowych

Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej władze na szczeblu rządowym i terytorialnym doceniają trud i zaangażowanie nauczycieli, pedagogów i wychowawców. W tym roku uroczystość była zaplanowana po raz pierwszy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sanoku. Oficjalna gala, podczas której miały zostać wręczone nagrody burmistrza i starosty w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego Uczelni Państwowej nie odbyła się ze względu na trudną sytuację związaną z COViD-19.

Dzień Edukacji Narodowej - wideokonferencja z dyrektorami placówek oświatowychBurmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski wraz z zastępcą Grzegorzem Korneckim, naczelnik Wydziału Oświaty i Turystyki Ireną Penar i zastępcą naczelnika Joanną Fuksą odbyli wideokonferencję z dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka. Burmistrz podziękował dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym za zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność, gotowość podejmowania nowych wyzwań i za pracę, często wykraczającą poza standardowy przydział obowiązków. Pogratulował wyróżnionym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wideokonferencja była również okazją do dyskusji nt. zaistniałej w związku z COViD-19 sytuacji w sanockiej oświacie. Nikt nie chciałby, by scenariusz z drugiej połowy ubiegłego roku szkolnego się ziścił.

Dyrektorzy zapewnili, że dołożyli wszelkich starań, by procedury związane z pandemią i wymogi służb sanitarnych funkcjonowały w szkołach w trosce o bezpieczeństwo dzieci. Jednocześnie placówki są przygotowane na ewentualność nauczania hybrydowego i zdalnego. Jak podkreślił burmistrz Tomasz Matuszewski:
– W ubiegłym roku szkolnym placówki poradziły sobie z tym zadaniem i jestem przekonany, że mogę liczyć na naszą kadrę. Na koniec prosił, by dyrektorzy przekazali życzenia nauczycielom – Wszystkim pracownikom oświaty życzę, by codzienne obowiązki były źródłem satysfakcji.

W tym roku Burmistrz Miasta Sanoka z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznał nagrodę:

Barbarze Zdybek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6,
Robertowi Zoszakowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8,
Marioli Milewskiej – Przedszkole Samorządowe nr 4,
Małgorzacie Wolanin Przedszkole Samorządowe nr 1,
Agnieszce Zapał – Przedszkole Samorządowe nr 2,
Agnieszce Zając Przedszkole Samorządowe nr 3,
Annie Ambickiej – Przedszkole Samorządowe nr 4,
Katarzynie Chowaniec – Szkoła Podstawowa nr 1,
Ewelinie Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 1,
Joannie Piecuch Szkoła Podstawowa nr 2,
Annie Dmitrzak – Szkoła Podstawowa nr 2,
Ryszardowi Koźmie – Szkoła Podstawowa nr 3,
Elżbiecie Kuzickiej – Szkoła Podstawowa nr 3,
Ewie Magdzie – Szkoła Podstawowa nr 4,
Renacie Adamskiej – Szkoła Podstawowa nr 4,
Marioli Bodnar – Szkoła Podstawowa nr 6,
Adamowi Walowi – Szkoła Podstawowa nr 8,
Adamowi Kulidze – Szkoła Podstawowa nr 9

Nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty został wyróżniony Wacław Bojarski – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 8.

W tym roku Minister Edukacji Narodowej odznaczył medalami Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania trzy nauczycielki: Barbarę Zdybek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Annę Blecharczyk – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej SP nr 6 i Katarzynę Markuc – nauczycielkę języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 9.