Miasto Sanok pozyskało 52 miliony na budowę mostu 

O godzinie 13:30 odbyła się videokonferencja z udziałem posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera, wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla i burmistrza miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego, gdzie została ogłoszona informacja o budowie przeprawy mostowej w Sanoku na rzece San w ramach realizacji rządowego programu  „Mosty dla Regionów”. Miasto pozyskało rekordowe dofinansowanie w wysokości 52 mln zł na tę inwestycję. Całościowy Koszt budowy mostu to 65 mln zł!

Istniejący most na rzece San od wielu lat budził wiele kontrowersji. Zniszczona, metalowa konstrukcja wymaga ciągłych napraw, które sprawdzały się jedynie doraźnie. Podniszczona kładka dla pieszych budziła obawy przechodniów. Przez wiele lat (poza mostem Olchowieckim) była to jedyna możliwa droga dostania się na drugą stronę Sanu, gdzie mieszczą się domostwa, pogotowie LPR, a także chętnie odwiedzane przez turystów Muzeum Budownictwa Ludowego, które zaraz obok Zamku Królewskiego jest wizytówką miasta Sanoka. Niewątpliwie rekreacyjne tereny prawobrzeżnej strony rzeki San tracą na swoim uroku przez metalowy moloch, który jest jedyną drogą przeprawy na drugą stronę rzeki. Niebawem się to zmieni. Po czterdziestu latach mieszkańcy doczekają się mostu w prawdziwego zdarzenia. Mostu, który nowoczesnością zapewni zapewni bezpieczne przedostanie się na drugą stronę, ale również estetycznie nie będzie odbiegał od otoczenia, w którym powstanie.

Więcej informacji w piątkowym numerze Tygodnika Sanockiego.