Elektroniczny lekarz w domu? To możliwe z systemem DOM

 

Dla pacjentów przebywających w izolacji domowej, Ministerstwo Zdrowia wdraża program Domowej Opieki Medycznej (w skrócie DOM) mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów. Program będzie wykorzystywał pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych Pacjentów. Program nie tylko wpłynie na bezpieczeństwo Pacjentów, lecz jednocześnie usprawni pracę lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Jest też jeden „haczyk”, o którym mowa w dalszej części artykułu.

 

Kto może skorzystać z Domowej Opieki Medycznej?

Pierwsza grupa to pacjenci z COVID-19, którzy ukończyli 55 lat. Sa oni automatycznie włączani do programu. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pacjentowi zostanie dostarczony pulsoksymetr przez pracownika Poczty Polskiej.

Druga grupa to pacjenci, którzy mają mniej niż 55 lat i mają przed sobą jeszcze co najmniej 7 dni izolacji domowej. Mogą oni wykorzystać jedną z dwóch ścieżek: wypełniają formularz Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia lub są kwalifikowani przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarejestrowanego w systemie DOM.

 

Jakie korzyści gwarantuje Domowa Opieka Medyczna?

Pacjenci uczestniczący w tym programie zostaną objęci zdalnym monitoringiem parametrów, w tym poziomu saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych. Wprowadzenie bieżącego nadzoru nad pacjentami pozostającymi w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Taki nadzór będzie sprawowany w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia i będzie dla pacjentów bezpłatne.

 

Pulsoksymetr i PulsoCare

Pulsoksymetr to niewielkie urządzenie nakładane na palec, zaś PulsoCare to aplikacja możliwa do zainstalowania na smartfonie, dzięki której informacje z pulsoksymetru trafiać będą do specjalistów. Aplikacja w prosty i intuicyjny sposób prowadzi pacjenta przez cały proces badania, które będzie się składało z badania pulsoksymetrem i wywiadu medycznego w postaci ankiety. Konsultanci i lekarze będą monitorować wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wezwą Pogotowie Ratunkowe. W sytuacjach niepokojących pacjent zostanie skierowany na zdalną konsultację, która odbędzie się w formie teleporady. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy grupy pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne. System będzie nadzorowany w Centrum Kontaktu przez całą dobę, stanowiąc wsparcie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Czym jest saturacja?

Saturacja to nasycenie krwi tlenem. U osób zdrowych prawidłowa saturacja wynosi ok. 95-100%.

 

Jak wykonywać pomiary?

Pomiary powinno wykonywać się po kilku minutach odpoczynku i po wcześniejszym umyciu rąk. Równie ważna jest pozycja siedząca oraz wspomniany na początku „haczyk” – podczas korzystania z pulsoksymetru, nie można mieć pomalowanych paznokci.

 

Do kogo zwrócić się o pomoc w razie problemów bądź wątpliwości?

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 – więcej informacji na temat zakażenia koronawirusem, kwarantanny czy izolacji.

Infolinia Techniczna: 790 544 988 – w przypadku problemu z instalacją lub działaniem aplikacji PulsoCare.

Infolinia Domowej Opieki Medycznej: 22 735 39 40 – w przypadku gdy mieliśmy lekarską poradę telemedyczną i nie otrzymaliśmy skierowania lub recepta została błędnie wystawiona, lub gdy chcemy skorzystać z bezpłatnej porady psychologa.