Józef Piłsudski i Symon Petlura na zamkowym dziedzińcu

Relacje polsko-ukraińskie na przestrzeni dziejów to temat szeroki, często wzbudzający emocje. Tym bardziej warto obejrzeć wystawę, która od 25 stycznia znajduje się na dziedzińcu sanockiego zamku. Jej bohaterami są Józef Piłsudski i Symon Petlura.

Wystawa upamiętnia jeden z ważniejszych sojuszy, jakie II Rzeczpospolita zawarła podczas dwudziestolecia międzywojennego, podpisany 21 kwietnia 1920 roku.

Polska uznała wówczas Ukraińską Republikę Ludową i Dyrektoriat jako rząd Ukrainy, a także zobowiązywała się do działań na rzecz jego uznania przez państwa europejskie. Bezpośrednim następstwem sojuszu była podjęta 25 kwietnia 1920 roku ofensywa przeciwko bolszewikom. Armia ukraińska walczyła wówczas u boku Wojska Polskiego.

Ekspozycja, przygotowana przez rzeszowski oddział IPN, przedstawia ten wciąż mało znany aspekt walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej przez pryzmat życia dwóch mężów stanu: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Atamana Głównego Symona Petlury. Zawarty przez tych dwóch polityków i wojskowych sojusz pozwolił zakończyć krwawy konflikt polsko-ukraiński, toczony od 1918 r., i umożliwił wspólną walkę z Rosją bolszewicką.

Autorem wystawy jest dr hab. Stanisław Stępień – znawca stosunków polsko-ukraińskich i biograf Petlury.