Zwiastunowie wiosny

 

Wracają, bo Polskę kochają…

Ich widok zawsze budzi radość
i nadzieję na prawdziwą wiosnę.
Zwykle pojawiają się w Polsce
w marcu na św. Józefa. Zmęczone długą  podróżą z odległych krajów
z Czarnego Lądu – wyposażone
w swój ptasi GPS – bez problemu odnajdują swoje siedziby opuszczone w sierpniu poprzedniego roku.

Na energetycznym słupie obok mostu na Sanoczku w Trepczy – na posesji Jerzego Bartkowskiego – kolejny raz zbudują swój dom, aby w nim wychować następne bocianie pokolenie. W roku ubiegłym mimo panepidemii zapobiegliwi rodzice zdołali wykarmić aż trójkę dorodnych dzieci. Zwykle jest ich dwójka, czasem jedno. Od ubiegłego roku kamera umieszczona na wieży kościoła pozwala nie tylko na podziwianie piękna krajobrazu historycznej Fajki i doliny Sanoczka, ale na jednym z przybliżeń na obserwację bocianiej rodziny. Możemy dyskretnie śledzić ich codzienne życie od marcowego przylotu, aż do sierpniowych sejmików przed odlotem na św. Bartłomieja. Kolejny raz wracają, by z nami przeżyć pięć miesięcy wypełnionych naprawą gniazda oraz cierpliwym wysiedzeniem złożonych w nim jaj i wreszcie wykarmieniem  i wychowaniem swojego potomstwa. Ostatni etap to nauka latania, aby wraz z rodzicami mogły wyruszyć w daleką podróż w nieznane.

Widok bocianich gniazd  napełnia nas dumą i przekonaniem, że szczególnie kochają naszą Ojczyznę. W Polsce większość z nich rozpoczyna swoje bocianie życie i odkrywa piękno i bogactwo naszego krajobrazu. Niech widok gniazda na słupie czy drzewie budzi w nas uczucia podziwu dla piękna   i mądrości otaczającego nas świata. Uczyńmy wszystko, by przetrwał dla kolejnych pokoleń. Dla licznych trepczańskich emigrantów w tylu krajach Europy i świata dzięki łączności internetowej to ciekawa propozycja śledzenia zmian związanych z nadejściem wiosny w rodzinnej miejscowości. Przed laty znany poeta przebywając na emigracji tęsknotę za Ojczyzną wyraził w słowach: Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowaniem dla darów nieba  tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsuć gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą tęskno mi, Panie.                  

 (pr)

Na stronie parafii Trepcza kamera na wieży umożliwia dyskretną obserwację życia bocianiej rodziny KLIK