MDK zaprasza do udziału w konkursie „Moja mama”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MOJA MAMA”

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku
Plac Św. Michała 6
38-500 Sanok tel. 13 46 309 15

TEMAT: „MOJA MAMA”
Do udziału w konkursie fotograficznym „MOJA MAMA” zapraszamy dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych i szkół średnich.
Cele konkursu:
• kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią,
• poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie
pasji, rozwijanie zainteresowań,
• zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej rzeczywistości,
• poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
• popularyzowanie twórczości fotograficznej.

Tematyka konkursu – dwa tematy do wyboru:
1. „Portret mojej mamy”
2. „Mama w akcji”
Termin nadsyłania prac: do 20 maja 2021 roku.

Termin ogłoszenia wyników:
26 maja 2021 roku o godz. 16.00 podczas uroczystego wernisażu w Galerii MDK
W przypadku gdy sytuacja zagrożenia epidemiologicznego wciąż będzie się utrzymywać,
wernisaż odbędzie się online. Dyplomy i nagrody wyślemy pocztą na koszt
nagrodzonego, po wcześniejszej pisemnej deklaracji uczestnika konkursu.
Prośbę o wysłanie nagrody należy przesłać na adres imprezymdksanok@gmail.com
Warunki konkursu:
• autor może nadesłać jedno zdjęcie,
• dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe,
• format prac A-4 (wydruk bez ramki). Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć
metryczkę.
Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu MDK
• wydrukowane w wyżej wymienionym formacie,
• oświadczenie o prawach autorskich,
• metryczkę,
• zgodę na wykorzystanie wizerunku każdej osoby na zdjęciu.
Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” na
adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury
Plac Św. Michała 6 38-500 Sanok
Kategorie wiekowe:
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
• I – klasy 1 – 3 SP
• II – klasy 4 – 6 SP
• III – klasy 7-8 SP
• IV – szkoły średnie
Uwagi końcowe:
• Konkurs jest bezpłatny.
• Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
• Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody. Organizatorzy zobowiązują
się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za
uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy.
• Zdjęcia przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei
konkursu.
• Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
• Zdjęcia będzie można odebrać po zakończeniu wystawy, nie później niż do
pierwszego lipca bieżącego roku.
• Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj