W świat niesiemy swe serca gorące – „czepkowanie” w Uczelni Państwowej w Sanoku

W Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku po raz kolejny odbyła się Uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki / Pielęgniarza tzw. „czepkowanie”. To niezwykle istotny element kształcenia i identyfikacji zawodowej studentów kierunku pielęgniarstwo. W tym roku uroczystość ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19 miała skromniejszy charakter.

Do Symboliki Zawodu Pielęgniarki/ Pielęgniarza przystąpiło 41 absolwentów. Uroczystość, którą prowadziła mgr Elżbieta Trebenda – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa, rozpoczęła się od wręczenia absolwentom czepków będących symbolem pielęgniarstwa. Po otrzymaniu czepków absolwenci złożyli ślubowanie, odśpiewano również hymn pielęgniarski, rozpoczynający się od słów – „W świat niesiemy swe serca gorące, najpiękniejsze głosimy idee, aby ludziom dać pokój i słońce, by cierpiącym przywrócić nadzieję…” podkreślających istotę zawodu.

W wystąpieniach władz Uczelni – JM Rektora dr. inż. Mateusza Kaczmarskiego i Prorektor dr hab. Elżbiety Cipora oraz Dyrektor Instytutu Medycznego dr Izabeli Gąska podkreślono rangę zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Zawód ten mający w sobie cechy powołania cieszy się dużym zaufaniem społecznym, ale jest niezwykle trudny i wymagający. W wystąpieniach zwrócono uwagę na znaczenie postawy zawodowej w pracy z osobami potrzebującymi opieki i wsparcia nawiązując do postaci błogosławionej pielęgniarki – Hanny Chrzanowskiej. W życzeniach skierowanych do absolwentów wyrażono nadzieję, że praca, którą podejmą w przyszłości będzie zgodna z ich oczekiwaniami oraz przyniesie satysfakcję, a sprawowana opieka będzie powodem zadowolenia dla pacjentów. Podkreślono również rolę obecnych absolwentów kierunku pielęgniarstwo w walce z pandemią Covid-19, podczas której pracowali w ramach wolontariatu w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sanoku.

W imieniu absolwentów podziękowania dla kadry naukowo-dydaktycznej za profesjonalizm i trud włożony w przygotowanie studentów do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza skierowała Pani Paula Szymula – starosta roku, zwracając uwagę na to, że uroczystość „czepkowania” wyzwala refleksję dotyczącą roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem.

Uroczystość była także okazją do wręczenia nagród i podziękowań dla absolwentów działających w Studenckim Kole Naukowym Pielęgniarek oraz w Studenckim Kole Wolontariatu.

Wszystkim tegorocznym absolwentom studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku życzymy, aby przyjęty przez nich Symbol pielęgniarstwa był drogowskazem w wykonywaniu zawodu.

Uczelnia Państwowa w Sanoku