Utrudnienia na ul. Ogrodowej

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że ze względu na kontynuację prac związanych z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Ogrodowej w Sanoku, mogą występować przerwy w ciągłości dostawy wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Ogrodowej.

Przewidywane zakończenie prac: 30.09.2021 r. W trakcie prowadzonych prac ulica Ogrodowa nie będzie przejezdna w całości. Dojazd do posesji będzie możliwy z ulicy Kochanowskiego od strony ulicy Jagiellońskiej oraz od skrzyżowania ulicy Ogrodowej z ulicą Aleje Prugara – Ketlinga. Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.
Możliwe przerwy w dostawie wody dotyczą ulicy Ogrodowej.
Za utrudnienia przepraszamy !