Rozpoczął się rok szkolny 2021/2022

Uroczysta inauguracja nauki w miejskich szkołach odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Kingi z udziałem burmistrza Tomasza Matuszewskiego, zastępcy burmistrza Grzegorza Korneckiego, sekretarza miasta Bogdana Strusia, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki radnego Macieja Drwięgi oraz naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki Ireny Penar.

Burmistrz Tomasz Matuszewski przekazał na ręce dyrektora Bartłomieja Mandzelowskiego okolicznościowy adres:

„U progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego na ręce Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 składam życzenia, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale by niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia dla całej szkolnej społeczności. Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości uczniowie spożytkują jak najlepiej. Wszystkim nauczycielom życzę satysfakcji z wypełniania zadań edukacyjnych kształtujących umysły i serca młodych ludzi, wielu sukcesów zawodowych, owocnej współpracy oraz dobrej atmosfery w przyjaznej i bezpiecznej szkole. Nowy rok szkolny to zawsze wyzwanie – dla uczniów, nauczycieli, dyrekcji i pracowników szkoły, ale także dla rodziców. To również moment, kiedy krystalizują się nowe plany i marzenia. Życzę wszystkim Państwu spełnienia tych marzeń i osiągnięcia celów, jakie w tym dniu stawiamy przed sobą”.

Na zakończenie uroczystości uczniowie SP 2 zaprezentowali krótki program artystyczny.

Źródło: UM