Dziś egzamin z języka polskiego. Matura 2022

 

O godzinie 9:00 rozpoczęły się  matury. Blisko 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Matura 2022. Trzy obowiązkowe egzaminy

Maturzysta – tak jak w latach ubiegłych – musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym:

– z języka polskiego,
– z matematyki,
– z języka obcego nowożytnego.

Jutro o 09:00 rano maturzyści przystąpią do sprawdzianu z matematyki na poziomie podstawowym. Aby zdać maturę, absolwent musi uzyskać z egzaminów obowiązkowych minimum 30 procent punktów. W 2022 roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób dla których wyniki z części ustnej są niezbędne.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca 2022 r. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

W Sanoku do matur przystępuje 702 uczniów, w szkole rolniczej w Nowosielcach 20.

Maturzystom życzymy powodzenia!