Bezpłatne warsztaty przyrodnicze „Tajemnice przyrody na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”

 

Piotr Kutiak, przewodnik beskidzki zaprasza zainteresowanych do udziału w bezpłatnych warsztatach przyrodniczych „Tajemnice przyrody na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich” Przedmiotowe warsztaty zaplanowano w dniach:

14 maja 2022r. 9:00 -17:00  wykład na Uczelni Państwowej w Sanoku przy Mickiewicza 21 budynek B (w siedzibie stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku), Specjalny Obszar Ochrony Ptaków PLB 180003,  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH1800013 Ostoja Góry Słonne, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dorzecze Górnego Sanu  PLH180021 – zajęcia botaniczne i ornitologiczne na obszarze ścieżki przyrodniczo dydaktycznej Starorzecze Sanu w Sanoku. W programie także Olszyny i Stawy Koła nr 3.

15 maja 2022r. w godz. od 9:00 do 17:00  zajęcia terenowe (Bykowce Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Sanisko w Bykowcach PLH180045, rezerwat Leśny Polanki, Park Krajobrazowy Gór Słonnych, Specjalny Obszar Ochrony Ptaków PLB 180003,  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH1800013 Ostoja Góry Słonne Przebieg zajęć: spotkanie w Sanoku przy przystanku MKS przy ul. Lwowskiej odjazd autobusem MKS o 9:23 do Bykowiec, przejście piesze po obiektach cennych przyrodniczo w Bykowcach – Sanisko – Duży Kamień – Mały Kamień – Olchowce.

20 maja 2022r. od 14:00 do 19:00 zajęcia terenowe na obszarze Specjalnej Ochrony Siedlisk Rzeka San PLH180007 i Sanisku w Międzybrodziu na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Góry Słonne PLH1800013

27 maja 2022r. wykłady na UP w Sanoku przy Mickiewicza 21 w siedzibie stowarzyszenia Uniwersytet 3 Wieku)  i zajęcia terenowe w parku miejskim

3 czerwca 2022r. od 14:00 do 20:00 zajęcia terenowe na obszarze Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Dorzecze Górnego Sanu  PLH180021 Zagórz Dolina – Sanok. Zajęcia botaniczne na obszarze stanowiska dokumentacyjnego „Stanowisko języcznika zwyczajnego w Lesie Huteńskim”.

Organizator wypożyczy uczestnikom na czas zajęć lornetki i inny sprzęt służący do obserwacji przyrodniczych.

Skupiamy się na przyrodzie: botanika, entomologia, ornitologia, ekologia, zoologia i związane z ww. zagadnieniami aspekty lokalne, społeczne i kulturowe.

Kontakt: Piotr Kutiak 663740066; piotrkutiak@wp.pl