W Tyrawie Wołoskiej powstaje chodnik i przejście dla pieszych

 

Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 2220 R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 8+884 – 8+986 w miejscowości Tyrawa Wołoska.

– Realizowana przez Powiat Sanocki inwestycja przewiduje wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz jego oznakowanie pionowe i poziome, powstanie chodnika po prawej i lewej stronie drogi oraz wykonanie odcinka rowu krytego w miejscu projektowanego chodnika – wylicza Stanisław Chęć, starosta sanocki.

Prace mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej. Efektem inwestycji będzie także bezpieczne połączenie parkingu znajdującego się po prawej stronie jezdni z terenem przy szkole.

Wykonawcą prac jest Firma Usługowo – Handlowo – Transportowo – Budowlana Tomasz Biłas z Ropienki. Wartość inwestycji wynosi 337 127,24 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Źródło: powiat sanocki