Droga w Załużu będzie zamknięta

Powiat Sanocki informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+015 do 0+087 i od 0+090 do 2+654 w m. Załuż z wykonaniem opaski brzegowej”ze względów technologicznych nastąpi całkowite zamknięcie ruchu w dniach:

  • 05.08.2022 r. (w godzinach 12.00-18.00.)
  • 08.08.2022 r. (całkowite)
  • 09.08.2022 r. (całkowite)
  • 10.08.2022 r. (całkowite)
  • 11.08.2022 r. (całkowite)
  • 12.08.2022 r. (całkowite)
  • 13.08.2022 r. (całkowite)

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu prac.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Źródło: Powiat Sanocki