Ruszyły kontrole „śmieciowe”

System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się bilansować. Podstawą jest zadeklarowanie płatności za wywóz śmieci przez każdego mieszkańca. W Sanoku rozpoczęły się kontrole w lokalach, które rzekomo są czasowo niezamieszkałe – a przynajmniej tak wynika z „deklaracji śmieciowych”.

Nowe deklaracje

W listopadzie radni miejscy podjęli uchwałę o zmianie wzoru deklaracji, którą są zobowiązani składać właściciele mieszkań. Deklarują oni, ile osób przebywa w gospodarstwie domowym, co jest jednoznaczne z obciążeniem każdej z tych osób opłatą za wywóz i zagospodarowanie odpadów.

Czy deklarujemy prawdę?

Niestety, zdarza się – takiej informacji udzielono nam w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta – że deklarowana liczba osób zamieszkujących lokale nie zawsze jest zgodna z prawdą.

Rozpoczęły się kontrole

Aby uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście, Straż Miejska skontroluje wiarygodność składanych przez mieszkańców deklaracji. W pierwszej kolejności kontrole będą dotyczyły mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, które – według deklaracji składanych przez właścicieli – są niezamieszkałe.