365 dni wsparcia Ukrainy

24 lutego 2023 r. – dziś przypada rocznica brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Mija rok od zaangażowania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w tym podkarpackich Terytorialsów, w operację „NIEZAWODNA POMOC”. W tym czasie Terytorialsi udzielili wsparcia ponad 2,5 mln uchodźcom i przetransportowali blisko 1600 ton materiałów niezbędnych do udzielania im pomocy

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę społeczeństwo polskie otworzyło szeroko serca i granice dla ukraińskich uchodźców. Wicepremier, Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak już w pierwszych dniach wydał decyzję o skierowaniu żołnierzy WOT, w tym Terytorialsów z Podkarpacia, do wsparcia działań samorządów, administracji publicznej i Straży Granicznej. Proaktywna postawa Terytorialsów pozwoliła wojskom operacyjnym skoncentrować wysiłek na zadaniach związanych z zapewnieniem nienaruszalności polskiej granicy, odstraszaniem oraz zapewnieniem swobody działania wojsk własnych i sojuszniczych.

Jak podkreśla Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Maciej KLISZ:

Kluczowa dla skutecznego włączenia się żołnierzy WOT do operacji wsparcia samorządów i służb była ich obecność w rejonach pojawienia się kryzysu. Żołnierze z województwa podkarpackiego i lubelskiego byli pierwszymi, którzy włączyli się w pomoc dla fali uchodźców wojennych z Ukrainy – głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Dodatkowo różnorodność zawodów, specjalizacji i umiejętności żołnierzy- ochotników pozwoliła właściwie przygotować specjalne grupy wydzielane z WOT do udzielania pomocy.

SZYBKA REAKCJA

Działania Wojsk Obrony Terytorialnej, prowadzone w ramach wsparcia administracji publicznej, jeszcze przed wybuchem wojny były bardzo intensywne. Już 15 lutego 2022 r., oddelegowano żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady OT do przygotowania i wsparcia budowy miejsc tymczasowego pobytu dla uchodźców. 16 lutego 2022 roku żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady OT zaangażowani zostali do tworzenia punktów recepcyjnych w rejonach przejść granicznych. 26 lutego 2022 roku, raptem dwa dni po agresji Rosji na Ukrainę, na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, Dowódca WOT wydał rozkaz o utworzeniu i utrzymywaniu w gotowości do działania Grup Wsparcia Relokacji Uchodźców. Terytorialsi od samego początku wykazywali ogromną mobilizacje i zaangażowanie. Pomoc ukraińskim uchodźcom i zapewnienie bezpieczeństwa Polakom stanowiły priorytety podejmowanych przez nich działań.

ROZPOCZĘCIE OPERACJI

Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, Dowódca WOT wydał rozkaz o rozpoczęciu działań w ramach operacji „NIEZAWODNA POMOC”. Działania Terytorialsów podejmowane w ramach tej operacji skupiały się przede wszystkim na wsparciu organów

administracji publicznej, organizacji społecznych i innych podmiotów podejmujących działania związane z relokacją, czasowym zakwaterowaniem, integracją oraz opieką nad uchodźcami. Do głównych zadań Terytorialsów należało przede wszystkim utrzymanie ciągłości funkcjonowania sytemu relokacji uchodźców na terenie całego kraju. Odpowiadali oni również za przygotowanie i funkcjonowanie miejsc ich czasowego zakwaterowania oraz wsparcie procesów integracyjnych ze społeczeństwem polskim.

UZYSKANE EFEKTY

W szczytowym momencie prowadzonej operacji zaangażowanych było około 1,5 tys. żołnierzy WOT oraz 70 jednostek sprzętu w ciągu doby. Terytorialsi wspierali ponad 35 punktów recepcyjnych angażując do tego zadania średnio 600 żołnierzy każdego dnia. W trakcie trwania całej operacji wspierano 20 miejsc czasowego przebywania uchodźców. W ramach operacji „NIEZAWODNA POMOC” udzielono wsparcia ponad 2,5 mln. uchodźcom, a ok. 750 tys. z nich przewieziono do miejsc na terenie kraju i poza jego granice. Przetransportowano również blisko 1600 ton wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do niesienia pomocy uchodźcom. W kwietniu 2022 roku działania WOT wspierali również żołnierze

Kanadyjskich Sił Zbrojnych (CAF), którzy m.in. pomagali Terytorialsom na punktach recepcyjnych. Wczesne i zdecydowane działania Wojsk Obrony Terytorialnej pozwoliły na złagodzenie skutków kryzysu migracyjnego będącego efektem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dzięki sprawnie podjętym działaniom WOT stał się jednym z kluczowych elementów w systemie bezpieczeństwa państwa.

***

„NIEZAWODNA POMOC” to operacja realizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej na rzecz podmiotów administracji publicznej, które wspierają i przyjmują uchodźców z Ukrainy. Głównym zadaniem Terytorialsów jest wsparcie wojewodów, samorządów i instytucji, odpowiedzialnych za organizację pomocy uchodźcom.

Tekst:

ppor. Magdalena Mac Oficer Prasowy 3 PBOT

Materiały źródłowe: DWOT

Zdjęcia: DWOT

220312mni066 (1).jpg
niezawodnapomoc_niesiona_uchodzcom_nie_ustaje_3_ (2).jpg
220310ide036.jpg
lodzcy_terytorialsi_wspieraja_wojewode_od_pierwszych_chwil_konfliktu_na_ukrainie_3_ (1).jpg