Zaproszenie na spotkanie Sanockiej Rady Seniorów

Pierwsze spotkanie SRS z sanockimi seniorami odbędzie się 28 lutego o godz. 16 w Klubie Górnika, przy ul. Grzegorza 2. W spotkaniu wezmą również udział Pan Burmistrz Tomasz Matuszewski, oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji, a spotkanie urozmaicą występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.

Prelekcje poświęcone będą głównie różnym aspektom bezpieczeństwa osób starszych. Jednak głównym celem spotkania będzie dyskusja n. t. jakie są największe bolączki nurtujące seniorów, jakie ich potrzeby nie są w dostatecznym stopniu zaspokojone i jakich działań w związku z tym oczekują od Sanockiej Rady Seniorów. Planowany czas spotkania – ok. 2 godzin. Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w spotkaniu.