Nagrody Burmistrza Miasta Sanoka w dziedzinie sportu – nabór wniosków

Nabór wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Sanoka i wyróżnień w dziedzinie sportu w 2023 roku

 

 

Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza do składania wniosków o przyznanie na rok 2023 nagród lub wyróżnień w dziedzinie sportu dla sportowców, którzy odnieśli sukcesy w 2022 roku w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych.

Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień sportowych określa Załącznik nr 1 do Uchwały LVI/503/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień za wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 10 marca 2022r. poz. 1053). Wzór wniosku oraz uchwała Rady Miasta Sanoka wraz z załącznikami, dostępne
są w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta w Sanoku,  pokój 20 oraz na stronie internetowej – www.sanok.pl – zakładka: „Załatw sprawę w urzędzie – formularze i wnioski do pobrania – dotacje,  stypendia  sportowe, nagrody” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku: www.bip.um.pl w zakładce: „Formularze i wnioski do pobrania – wnioski z wydziałów – Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich – nagrody i stypendia sportowe”.

Wniosek o przyznanie nagród lub wyróżnień sportowych wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nagrody/Wyróżnienia Sportowe” w Biurze Obsługi Klienta – Urzędu Miasta w Sanoku (Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 1).
Termin składania upływa 31 marca 2023r. o godz. 13:30.