Walka z barszczem Sosnowskiego trwa

W Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku dnia 19 maja 2023 r.  odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie – kontynuacja”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 Program: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” Obszar programowy: Środowisko.

W spotkaniu głos zabierali Wojciech Skiba – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku i dr Marian Szewczyk z Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz wicestarosta sanocki Janusz Cecuła.

 Omówiono zagadnienia odnoszące się do kontynuacji realizowanego projektu. W szczególności przedstawiono postępowanie w przypadku kontaktu z barszczem Sosnowskiego, charakterystykę rozprzestrzeniania tej rośliny oraz metody jej zwalczania. Osobno opisywano problematykę monitoringu innych gatunków inwazyjnych. Zapowiedziano także działania zmierzające do edukacji w tym zakresie oraz publikację wydawnictw popularyzatorskich i naukowych.

 

Piotr Paszkiewicz