Wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza

Wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza

Podczas dzisiejszej LXXX absolutoryjnej sesji Rady Miasta Sanoka radni udzielili Tomaszowi Matuszewskiemu, burmistrzowi Sanoka wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka przedstawił Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka, po którym odbyła się dyskusja, a następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. „Za” było 13 radnych, „przeciw” – 5, „wstrzymało się od głosu” – 2.

Po głosowaniu burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Radni podjęli w tej sprawie uchwałę. „Za” było 14 radnych, „przeciw” – 3, „wstrzymało się od głosu” – 3.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2022 rok. Radni udzielili burmistrzowi absolutorium: 14 radnych było „za”, 4 – „przeciw” i 2 „wstrzymało się od głosu”.

– Podsumowanie roku 2022 wykazało, że obrany kierunku jest właściwy, Dziękuję radnym za okazane po raz kolejny zaufanie i absolutorium. Dziękuję moim współpracownikom, pracownikom urzędu i podległych jednostek, a także sanoczanom, którzy wspierają mnie podczas dyżurów i spotkań w dzielnicach – powiedział Tomasz Matuszewski.

Szczegóły w następnym numerze „TS”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj