Wiosenny Piknik Energii

W Uczelni Państwowej zorganizowany został Wiosenny Piknik Energii, na którego uczestników czekało wiele atrakcji. Głównym punktem programu była prezentacja studium wykonalności projektu ciepłowniczego spółki Hydro Sanok. Podpisano też list intencyjny w sprawie współpracy nad Projektem Zeroemisyjnych Technologii Lotniczych o Napędzie Wodorowym. Wraz z naszym podmiotem dokument sygnowały Podkarpackie Centrum Innowacji i spółka Hynfra. To wspólna inicjatywa, mająca na celu zgromadzenie kluczowych partnerów w celu opracowania studium wykonalności oraz dalszej współpracy, dotyczącej rozwoju i wdrożenia technologii lotniczych napędzanych wodorem.
Strony zamierzają wzmocnić pozycję województwa podkarpackiego, jako lidera w dziedzinie zrównoważonego transportu i innowacji.
Więcej w następnym numerze TS.