Absolutorium za 2016 r.

We wtorek odbyły się dwa posiedzenia Rady Miasta. Pierwsza sesja, która rozpoczęła się o 9. rano, była sesją absolutoryjną. Po przedstawieniu sprawozdań finansowych, opinii Komisji Rewizyjnej, sporządzonej w oparciu o te sprawozdania, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni przystąpili do głosowania i udzielili Burmistrzowi Miasta absolutorium za wykonanie budżetu w 2016.

Nie było całkowitej jednomyślności, troje radnych: Teresa Lisowska, Piotr Lewandowski i Ryszard Bętkowski wstrzymali się od głosu. Dlaczego? – Kiedy uchwalano absolutorium dla prezydenta Ferenca w Rzeszowie, cały klub PiS wstrzymał się od głosu – uzasadniał postawę reprezentantów Komitetu Wyborczego Wyborców Wojciecha Blecharczyka radny Ryszard Bętkowski.
Burmistrz Tadeusz Pióro podziękował Radzie za wyraz zaufania.
O przebiegu sesji absolutoryjnej napiszemy obszernie w piątek. Do drugiej sesji, która rozpoczęła się o godz. 11 i trwała prawie do 18.00, wrócimy na portalu.
Tymczasem – fotorelacja.