Klasyczne Automobile w Sanoku

Club Antycznych Automobili i Rajdów zaprosił sanoczan na pokaz klasycznych automobili.
Tymczasem na Rynku: