Kierowca bez prawa jazdy próbował wręczyć korzyść majątkową

6 stycznia, funkcjonariusze Placówki SG z Sanoka zatrzymali obywatela Bułgarii, który próbował wręczyć korzyść majątkową w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.

6 stycznia funkcjonariusze Placówki SG z Sanoka, w trakcie kontroli drogowej w m. Lipowica (gmina Dukla) ustalili, że 43-letni obywatel Bułgarii kierował pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Kierowca świadom, że zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych, usiłował wręczyć funkcjonariuszowi korzyść majątkową w kwocie 50 euro.

Za kierowanie pojazdem bez uprawnień, ob. Bułgarii został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

W związku z próbą wręczenia korzyści majątkowej, został zatrzymany oraz doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie, gdzie orzeczono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 1 roku oraz przepadek banknotu 50 euro.

Art. 229. § 1. Kodeksu Karnego
Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8