Dyskusja wokół studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, który w ogólny sposób określa politykę przestrzenną gminy i lokalne zasady zagospodarowania.

Publiczna dyskusja nad zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka” odbyła się w Sali Herbowej w piątek 23 lutego. Studium zostało wyłożone 12 lutego i będzie do wglądu do 12 marca.

„Proszę nam objaśnić, na czym polegają zmiany, co oznaczają te wszystkie symbole na planie” – rozpoczął przedstawiciel mieszkańców dzielnicy Olchowce, którzy w Sali Herbowej stanowili większość.

Była mowa o tym, czym różni się „studium” od „planu”, ale i tak podczas dyskusji mylono ze sobą te dwa pojęcia. W Sanoku liczba mieszkańców się zmniejsza, w związku z tym muszą nastąpić ograniczenia w zabudowie mieszkaniowej – tu rozpoczęła się dyskusja na temat kierunków zagospodarowania przestrzennego Olchowiec: czy powinny tam być tereny rolnicze, rekreacyjne, pod usługi turystyczne czy przemysłowe, ponieważ od ich przeznaczenia będzie w przyszłości zależała wartość działek.

Uwagi i wnioski do studium, które zostało wyłożone do wglądu do 12 marca, należy składać pisemnie do 3 kwietnia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj