Jak pracuje Szpitalny Odział Ratunkowy?

Interwencja

Jak pracuje Szpitalny Odział Ratunkowy?

W związku z prośbami Czytelników „TS”, mających zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zapytaliśmy dyrekcję SPZOZ o to, czy w ostatnim okresie wystapiły jakieś szczególne trudności w organizacji pracy na SOR-ze. Poniżej publikujemy odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od dyrektora szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie Zarządzenie Nr 69/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prowadzona jest procedura oceny stanu pacjenta i określenia stopnia pilności badania lekarskiego. Jest to procedura segregacji medycznej tzw. TRIAGE. Pacjenci zostają oznaczeni poprzez nadanie odpowiedniego koloru w zależności od stanu zagrożenia zdrowotnego. Pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE przekazują bezpośrednio lekarzowi SOR/IP informację o pacjencie i ustalonym stopniu pilności badania: kolor czerwony – pomoc natychmiastowa, kolor żółty – maksymalny czas oczekiwania 90 min., kolor zielony – maksymalny czas oczekiwania 360 min. Warto przypomnieć, że szpitalne oddziały ratunkowe/izby przyjęć są jednostkami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe stosują „DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ” opracowane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej i zaakceptowane z upoważnienie Ministra Zdrowia przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie zdrowia w dniu 04.04.2017r.
Zgodnie z treścią powyższego dokumentu oznacza to, iż w SOR/IP pacjent
– nie uzyska recepty, („bo lek mi się kończy, a nie miałem czasu iść do lekarza”),
– nie uzyska zwolnienia lekarskiego, („bo w mojej przychodni są kolejki”)
– nie uzyska porady lekarskiej w przypadku stanów niezagrażających życiu.

Osoby, u których nie występują objawy nagłego zagrożenia zdrowotnego powinny w pierwszej kolejności zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Ubezpieczeni w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w dni powszechne po godzinie 18 oraz w soboty, niedziele i święta – całodobowo, mogą korzystać z pomocy punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej najlepiej jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Informacja o lokalizacji punktów znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia i w gabinetach lekarzy rodzinnych.

Odnosząc się do informacji przedstawionych w emailu, informujemy, że do Dyrekcji SPZOZ w Sanoku nie trafiły oficjalne skargi na pracę w SOR, więc trudno przeanalizować sytuację bez jakiegokolwiek punktu odniesienia. Jednakże każdy niepokojący sygnał jest poddawany analizie i służy poprawie organizacji pracy w ramach obowiązujących wymogów formalno-prawnych.

Oprac. msw

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj