Via Carpatia - korzyści dla regionu. Konferencja z udziałem marszałka Kuchcińskiego

Via Carpatia – korzyści dla regionu. Konferencja z udziałem marszałka Kuchcińskiego

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński weźmie udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej korzyści dla regionów wynikających z wdrażania szlaku drogowego Via Carpatia.

Konferencja Międzynarodowa Ministrów Transportu “Korzyści dla regionów wynikające z wdrażania trasy Via Carpatia” odbędzie się 17 kwietnia (środa) na Zamku w Łańcucie o godz. 9.45.

W ramach wydarzenia została zaplanowana ceremonia podpisania przez ministrów ds. transportu państw grupy VC, wypracowanego wspólnie wniosku w sprawie włączenia korytarza Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T. Jest to uwieńczenie dotychczasowych działań w tym zakresie.
– Via Carpatia to bardzo ważny projekt, brakujące ogniwo na mapie transportowej Europy Środkowo-Wschodniej. Biegnąc wzdłuż granicy wschodniej Unii Europejskiej, korytarz drogowy połączy obszary basenów Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego oraz Morza Śródziemnego. Dzięki zaangażowaniu i wspólnym wysiłkom sympatyków Via Carpatia, projekt stał się dobrze rozpoznawalny w Europie i poza jej granicami – podkreśla Marszałek Kuchciński – VC niesie wartość dodaną dla gospodarek, wspólnych interesów i wartości krajów leżących bezpośrednio na szlaku oraz okalających go.
Via Carpatia jest priorytetem infrastrukturalnym dla Polski. Na realizację całego przebiegu tej trasy zostały zabezpieczone już środki finansowe. Na terenie Polski Via Carpatia przebiega szlakiem: S61 na odcinku granica państwa – Augustów – Ełk, S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz S19 Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – S12 (Lublin Rudnik), S12 (Lublin Sławinek) – Nisko – A4 (Rzeszów Wschód), A4 (Rzeszów Zachód) – Barwinek – granica państwa. Długość polskiej części szlaku liczy łącznie 1533 km (wraz z odnogami w kierunku portów bałtyckich i granicy z Ukrainą, tj. drogami S12 i S17).

– Idea budowy Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj nabiera kształtów i przekłada się na konkretne dokumenty międzyrządowe i unijne, dzięki determinacji osób, dla których jest przedsięwzięciem strategicznym prowadzącym do rozwoju gospodarczego naszego kraju – mówi Marszałek.

Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem północy z południem Europy, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji. Zaletami wynikającymi z realizacji tej inwestycji będzie m. in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Ponadto Via Carpatia stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach UE oraz spoza UE, takie kraje bałkańskie (np. Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja). Realizacja szlaku stworzy kolejne szanse na lokalizację na terenie Polski terminali transportowych i centrów logistycznych. Dzięki włączeniu do przebiegu szlaku Via Carpatia trasy prowadzącej z Lublina przez Warszawę do Trójmiasta, wykreowane zostaną warunki do rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni.

Materiały nadesłane: Kancelaria Sejmu RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj