Co dalej ze ścieżką rowerową Sanok – Zagórz?

Od kilku dni znów głośno jest o ścieżce rowerowej Sanok- Zagórz, o której pisaliśmy KLIK.  Czytelnikom należy się wyjaśnienie, czym jest projekt Green Velo, przy którym wspomniano Projekt Ścieżki Sanok – Zagórz.

Aktualizacja

Wg oficjalnej strony (www.greenvelo.pl) Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najbardziej spektakularny projekt rowerowy, jaki do tej pory zrealizowano w Polsce. To ponad 2000 km specjalnie wytyczonej trasy (trasa główna 1887,5 km, trasy łącznikowe i boczne: łącznie 192 kilometry). Szlak ma swój początek lub koniec (w zależności od kierunku jazdy) w Elblągu i wiedzie przez pięć województw wschodniej Polski. Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Jednakże przebiega on głównie po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (397 km), podlaskiego (598 km), lubelskiego (414 km), podkarpackiego (459 km) i świętokrzyskiego (210 km). Niemal 580 km (29% długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek. Na trasie wybudowanych zostało 228 MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów, wyposażonych w stojaki, wiaty i ławki oraz kosze na śmieci i tablice informacyjne.

W naszym regionie szlak Green Velo dociera do Przemyśla gdzie skręca na zachód i przez Pogórze Przemyskie i Pogórze Dynowskie wiedzie do Rzeszowa i dalej w kierunku województwa świętokrzyskiego. Pomija zatem cenne przyrodniczo tereny Bieszczad, Beskidu Niskiego czy bliskich nam Gór Słonnych. Stąd w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zrodziła się idea łącznika Green Velo z Przemyśla w kierunku południowym. W tym celu w dniu 2 maja 2019 r. w Mucznem podpisano list intencyjny z udziałem samorządów bieszczadzkich (jednak bez Sanoka i Zagórza). W dniu 31 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się spotkanie robocze w tej sprawie, w którym uczestniczyli także przedstawiciele naszych samorządów: Paweł Hydzik – zastępca Burmistrza Miasta Sanoka oraz Jerzy Zuba – pracownik UMiG Zagórz. Zgłoszony został postulat aby szlak Green Velo lub łącznik objął także Ziemię Sanocką. Pomysł został przyjęty ze zrozumieniem i obecnie tworzona jest koncepcja przebiegu szlaku w naszej okolicy, także z uwzględnieniem gminy Tyrawa Wołoska. W tej sprawie w dniu 4 czerwca br. w UM Sanok odbyło się spotkanie Pani wójt Teresy Brzeżawskiej – Juszczak z władzami Sanoka przy udziale radnego wojewódzkiego Adama Drozda.

Jaki wpływ ma idea Green Velo na społeczny projekt budowy ścieżki rowerowej Sanok – Zagórz od której pisaliśmy poprzednio. Zapytaliśmy o to przedstawiciela tej inicjatywy społecznej Grzegorza Wilusza: Pojawił się ostatnio pomysł na podłączenie Powiatu Sanockiego do szlaku Green Velo w związku z ideą wykonania południowego łącznika tego szlaku w Bieszczady. Pomysł jak najbardziej zasługuje na uznanie i poparcie. Green Velo to duży projekt ponad 2000 km ale prawda jest taka, że zdecydowaną większość trasy poprowadzono istniejącymi drogami publicznymi o małym natężeniu ruchu, ewentualnie drogami leśnymi. Co istotne wg oficjalnych danych jedynie około 15% trasy stanowią nowe i przebudowane drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Budowa szlaku w zdecydowanej większości polegała zatem na oznakowaniu drogi publicznej lub leśnej jako także rowerowej i co na plus utworzeniu licznych miejsc obsługi rowerzystów (MOR) oraz tablic informacyjnych o okolicznych atrakcjach turystycznych. Trzeba to otwarcie powiedzieć, że Green Velo w zdecydowanej większości przebiegu trasy ma niewiele wspólnego z prawdziwą drogą dla rowerów (DDR) czyli osobną, zbudowaną od podstaw ścieżką rowerową wydzieloną od drogi publicznej i ruchu pojazdów samochodowych, dedykowaną tylko dla ruchu rowerowego, ew. także pieszego. Inicjatywa społeczna Ścieżka rowerowa Zagórz-Sanok od początku zakłada między Sanokiem i Zagórzem w dolinie Sanu budowę ścieżki rowerowej właśnie w standardzie DDR, jedynie uzupełnionej o lokalne istniejące drogi w Zagórzu. Nasza ścieżka o roboczej nazwie „Velo San” czerpie inspirację od najlepszych jak np. naddunajska trasa rowerowa w Niemczech i Austrii (Donauradweg) czy aktualnie budowana w Małopolsce Velo Dunajec. Materiały z ostatniego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim na temat bieszczadzkiej Green Velo wskazują, że będzie to głównie rewitalizacja istniejących tras, które nie są typowymi ścieżkami rowerowymi, odnowienie tabliczek, zmiana przebiegu na drogi o mniejszym natężeniu ruchu np. powiatowe, gminne lub leśne i budowa miejsc obsługi rowerzystów, wiat, itp. Nie jesteśmy przeciwnikami Green Velo, chcemy by Sanok i Zagórz był na tym szlaku, będzie to miało znaczenie dla promocji miast, niewątpliwie przyciągnie też turystów rowerowych. Jednakże wejście Sanoka w projekt Green Velo nie powinno przekreślać budowy Velo San czyli ścieżki rowerowej z prawdziwego zdarzenia w dolinie Sanu, o co będziemy nadal zabiegać. Oba projekty są potrzebne i mogą się uzupełniać.

A co na temat projektu myśli burmistrz Tomasz Matuszewski?
– Pewien czas temu rozmawiałem z burmistrzami Zagórza i Leska, Ernestem NowakiemAdamem Snarskim, o tym, w jakim obszarze ścieżka rowerowa mogłaby być zlokalizowana. Mieszkańcy wskazują obrzeża Sanu jako teren najbardziej przyjazny dla rowerzystów. Rozdzieliliśmy zadania – ja udałem się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, by z dyrektor Małgorzatą Wajdą omówić położenie ścieżki oraz wszelkie procedury, jakie należy spełnić, by otrzymać zgodę na realizację pomysłu, ponieważ w kilku miejscach ścieżka weszłaby na teren Wód Polskich. Procedury są skomplikowane, ale nie niemożliwe do spełnienia. Temat jest ważny i nie odstąpimy od niego. Wspiera nas radny Sejmiku Wojewódzkiego, Adam Drozd, który w ramach budżetu województwa podkarpackiego chce zabezpieczyć środki na opracowanie koncepcji ścieżki z umiejscowieniem jej na wskazanych przez nas działkach. O wszystkim, co dotyczy tak oczekiwanego przez mieszkańców projektu, będziemy Państwa informować na bieżąco – zapewnia burmistrz Tomasz Matuszewski.

Projekt ścieżki rowerowej Sanok- Zagórz zwanej „Velo San” to zatem odrębna inicjatywa niż Green Velo. Ponad 1,3 tysiąca osób własnoręcznie złożyło swój podpis pod petycją wspierającą „Velo San”, którą lada dzień złożą inicjatorzy w UM Sanok oraz UMiG Zagórz. O dalszych losach obu projektów będziemy Państwo informować na bieżąco.

Green Velow Bieszczadach – projekt zakłada głównie oznakowanie tras
Zadanie 1
a) Rewitalizacja istniejącej międzynarodowej trasy rowerowej „Zielony Rower”
Greenway Karpaty Wschodnie ZR -GKW,
b) Alternatywa – przebieg szlaku ZR -GKW na odcinku od m. Lesko do m. Majdan
(Bieszczadzka Kolejka Leśna).
Zadanie 2
Budowa odgałęzienia szlaku rowerowego Green Velo od kierunku Przemyśla
(włączenie w m. Olszany) do przejścia granicznego w Wołosatym.
Zadanie 3
Połączenie trasy rowerowej Green Velo z trasą Greenway Karpaty Wschodnie na
odcinku Cisna – Ustrzyki Górne (Wielka pętla bieszczadzka).