80. rocznica napaści ZSRR na Polskę

Mija 80. rocznica napaści ZSRR na Polskę. 17 września zapisał się szczególnie we wspomnieniach wielu Polaków, jako dzień podstępnej i niezapowiedzianej napaści. Dzień IV rozbioru Polski. Dla mieszkańców Sanoka to pamiętny dzień, gdyż to tutaj znajdowała się granica pomiędzy Niemcami a Rosją sowiecką.

17 września 1939 roku ZSRR wkracza na teren państwa Polskiego, łamiąc tym samym pakt o nieagresji zawarty w 1932 roku. Decyzję podjęto na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, w wyniku którego RP po raz czwarty miała zostać podzielona. Granice wpływu przebiegać miały na linii trzech rzek: Narwi, Wisły i Sanu.
Pomimo wielkiego oddania i waleczności polskich żołnierzy kampania wrześniowa została zakończona klęską 6 października. Polska pomimo zapewnień sojuszników – Wielkiej Brytanii oraz Francji – broniła się samotnie.

17 września w wielu miastach Polski obchodzone są uroczystości upamiętniające ten dzień.

Bartosz Gabrychowicz