Brak przejścia dla pieszych – mieszkańcy miejscowości Zabłotce proszą o pomoc

Interwencja

 

W poprzednim tygodniu pisaliśmy o niefortunnie rozplanowanym łączniku obwodnicy i ulicy Konopnickiej. Odwiedzili nas tym razem mieszkańcy Zabłociec z prośbą o nagłośnienie problemu – braku przejścia dla pieszych.

https://tygodniksanocki.pl/2020/02/11/mieszkancy-stroz-malych-i-plowiec-zauwazyli-nieprawidlowosci-w-budowanym-laczniku-obwodnicy-i-ulicy-konopnickiej-interwencja/Przed pierwszym rondem, jadąc drogą od Krosna brakuje przejścia dla pieszych. Za sklepem „Zielona Oaza” powstało osiedle które w tym momencie ma ok 40 numerów, a następnych 50 działek jest przeznaczonych pod budowę.

– 40 rodzin zostało odciętych od świata – stwierdza czytelniczka – nie mamy możliwości jako piesi włączyć się do ruchu. Co tu się dzieje rano, kiedy dzieci idą na przystanek autobusowy za most to zgroza! Cud, że jeszcze wypadku nie było!

https://tygodniksanocki.pl/2020/02/11/mieszkancy-stroz-malych-i-plowiec-zauwazyli-nieprawidlowosci-w-budowanym-laczniku-obwodnicy-i-ulicy-konopnickiej-interwencja/Na osiedle domków jednorodzinnych, obok sklepu czyli na wysokości km  0,270 rzeczywiście nie ma pobocza i przejścia dla pieszych. Również osoby poruszające się chodnikiem po drugiej stronie jezdni nie mają możliwości przejść na drugą stronę. Prawa strona obwodnicy  jest wyłączona dla ruchu pieszych. Mieszkańcy prosili GDKIK o wizję lokalną i poprawę zaistniałej sytuacji.

– Jeszcze podczas prac przy obwodnicy prosiliśmy o wizje lokalną, do tej pory nikt się tym nie zainteresował! – skarżą się rozżaleni mieszkańcy.

Pod pismem, które złożyli w GDDiK odział Rzeszów podpisy złożyło kilkadziesiąt osób. Jak do tej pory mieszkańcy nie otrzymali odpowiedzi. A dzieci codziennie przechodzą na drugą stronę by dotrzeć do przystanku i dojechać do szkoły.

Edyta Wilk edytawilk@tygodniksanocki.pl