Naprawić szpitale. Związek Powiatów Polskich za podniesieniem o 15 proc. wyceny świadczeń medycznych

Naprawić szpitale. Związek Powiatów Polskich za podniesieniem o 15 proc. wyceny świadczeń medycznych

Przyczyną katastrofalnego stanu finansów szpitali powiatowych jest m.in. wzrost oraz zmiana sposobu liczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę – uważa ZPP. Samorządowcy apelują o jak najszybsze podniesienie wyceny świadczeń medycznych w ramach procedur szpitalnych oraz AOS w ryczałcie i poza nim.

Związek Powiatów Polskich wystąpił do przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. szpitali powiatowych z postulatami związanymi z sytuacją szpitali. Samorządowcy zaapelowali przede wszystkim o natychmiastowy wzrost wyceny świadczeń medycznych o 15 proc. w ramach procedur szpitalnych oraz AOS w ryczałcie i poza nim.

Jak podkreślił ZPP, przyczyną katastrofalnego stanu finansów szpitali powiatowych jest wzrost oraz zmiana sposobu liczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynikający z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wzrost wynagrodzeń przewidziany na połowę 2020 roku. Zdaniem powiatów wzrost wyceny świadczeń powinien zostać przeprowadzony niezwłocznie.

W związku z problemami kadrowymi, z którymi borykają się aktualnie szpitale, ZPP za niezbędne uznał podjęcie działań, które spowodują uzupełnienie braków kadrowych w systemie ochrony zdrowia.

„Związek Powiatów Polskich nie kwestionuje działań, jakie Ministerstwo Zdrowia podjęło w celu zwiększenia liczby osób kształcących się na kierunkach medyczny, jednak – zdaniem ZPP – efekty tych działań będą widocznie dopiero po kilkunastu latach. Uzupełnienie braków kadrowych jest natomiast dla szpitali konieczne już teraz” – podkreślono w stanowisku.

Dlatego ZPP zaproponował dokonanie przeglądu wymogów stawianych podmiotom leczniczym w zakresie wymogów kadrowych. „Być może w tej kwestii pomocne będzie podjęcie działań mających na celu ułatwienie i przyspieszenie dojścia do wykonywania zawodów medycznych. Nieuniknione wydaje się też wprowadzenie zachęt dla obywateli państw zza wschodniej granicy do podejmowania pracy na terenie Polski” – zaznaczono w piśmie.

ZPP wskazał też na konieczność zmian systemowych, w tym włączenie do szpitali powiatowych prowadzenia i organizacji na terenie powiatu podstawowej opieki zdrowotnej. „Takie rozwiązanie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych opieki zdrowotnej. Zmiana taka być może rozwiązałaby także kwestię realnego zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej świadczonej w trybie ambulatoryjnym dla mieszkańców domów pomocy społecznej” – podkreślono w piśmie.

Według powiatów praktycznie 100-procentowa komercjalizacja sektora podstawowej opieki zdrowotnej skutkuje sytuacjami patologicznymi, do których zaliczyć można m.in. kierowanie przez lekarza POZ pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego pomimo braku wskazań medycznych.

SSPAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj