Sanok doceniony w Truskawcu
Burmistrz z wizytą w Truskawcu

Sanok doceniony podczas II Forum Wschodnioeuropejskiego w Truskawcu

Po raz drugi w Truskawcu odbywa się Wschodnioeuropejskie Forum gościnności i balneologii.

Biorą w niej udział przedstawiciele samorządów miast-kurortów, właściciele hoteli i restauracji, zakłady rehabilitacyjne i zdrowotne z Ukrainy, Polski, Słowacji, Rumunii i Węgier oraz przedstawiciele biznesu, dyplomaci i deputowani korpusów tych krajów: poseł Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, posłowie Sejmu RP Michał Cieślak i Kamil Bortniczuk, posłowie parlamentu ukraińskiego Mykoła Wedyczkowycz i Andrij Łopuszans’kyj, przewodniczący Komisji Karpackiej województwa podkarpackiego Adam Drozd, starosta powiatu jasielskiego Adam Pawluś, Generalny Konsul Rumunii w Czerniowcach Irina – Loredana Stănculescu i konsul tejże placówki dyplomatycznej Ionel Constantin Mitea, konsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie Tomasz Kowal, Konsul Konsulatu Generalnego Węgier w Użhorodzie Loppert Balazs. Polskę reprezentują burmistrz Sanoka – Tomasz Matuszewski, Rymanowa – Wojciech Farbaniec, Ustrzyk Dolnych – Bartosz Romowicz. Obecna jest również delegacja z Rzeszowa oraz przedstawiciele włoskiego uzdrowiska Chianciano Terme.

Celem Forum jest ukazanie turystycznej atrakcyjności karpackiego regionu Wschodniej Europy. Uczestnicy Forum omawiali perspektywę rozwoju Karpat oraz problemy i zadania istotne dla rozwoju danego regionu w zakresie turystyki i wprowadzania najnowszych metod rehabilitacji, tak by czerpać wzajemnie inspiracje i wypracować spójny system rozwoju. W tym celu przedstawiciele przybyłych samorządów podpisali list intencyjny dotyczący utworzenia wspólnoty turystycznej i wypracowania zasad współpracy między miastami pogranicza karpackiego. Współpraca ma docelowo doprowadzić do powołania Związku Miast Regionu Karpackiego Europy, który będzie realizował wielu wspólnych projektów wpływających na rozwój turystyki Regionu Karpackiego. Podczas Forum burmistrz Sanoka odebrał odznakę Kryształowego Lotosu – nagrodę za dokonania w dziedzinie rozwoju i popularyzacji regionu Karpackiego Europy. Zamek Królewski w Sanoku został nominowany do nagrody Duma Karpat 2019, jako najlepszy obiekt muzealny w regionie. Sesja plenarna pierwszego dnia Forum poświęcona została tematyce ekologicznej. Poruszano zagadnienia  stanu mineralnych i termalnych źródeł Karpat, skupiając się jaki jest ich stan obecny, perspektywy rozwoju, zagrożeń i wyzwań. Dyskutowano na temat tego, co najbardziej wpływa na pogorszenie stanu ekologii. Podniesiono też temat niesankcjonowanego wyrębu lasów i kłusownictwa oraz jego wpływu na ogólnoeuropejski ekosystem. Problemy zanieczyszczenia Karpat i zwiększenie świadomości ekologicznej to kierunek działań, które powinny zostać podjęte w jak najszybszym czasie, by pobudzić ruch agroturystyczny w Karpatach. Burmistrz miasta Sanoka przedstawił w swojej prezentacji atuty Sanoka, wskazując przede wszystkim ofertę rekreacyjną, sportową i rehabilitacyjną. Szeroki wachlarz usług Centrum Rehabilitacji i Sportu oraz pozostałych jednostek MOSiR-u spotkał się z żywym zainteresowaniem pozostałych uczestników. Miasto może się poszczycić rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i jest to niewątpliwie atrakcyjne miejsce dla turystów z Polski i zagranicy, a także wpisuje się w koncepcję rozwoju Karpat. Forum jest polem komunikacji i prezentacji, miejscem, które ma  połączyć miejsca i osoby z nim związane, by rozwijać nasz wspólny Karpacki Region Europejski.

mn

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj