Potrzebna krew – poszukiwani honorowi dawcy krwi

Krew i jego składniki każdego dnia potrzebne są do ratowania życia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie poszukuje honorowych dawców krwi, których liczba znacznie spadła.  Poszukiwane są osoby zdrowe między 18, a 60 rokiem życia, poza sytuacjami dyskwalifikującymi potencjalnych dawców (min. przejścia w przeszłości na żółtaczki zakaźnej, zbyt niskiej wagi czy zabieg chirurgiczny w ciągu ostatnich 6 miesięcy). Do odwołania wprowadzono również 14-dniową dyskwalifikację osób, które przebywały poza granicami Polski.

Oddział Terenowy RCKiK przy ul. Konarskiego 24 w Sanoku przyjmuje krwiodawców, zachęcam do kontaktu telefonicznego pod nr: 134643353.