Służby postawione w stan gotowości

Służby postawione w stan gotowości

Dziś w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyło się spotkanie burmistrza miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego oraz sekretarza miasta Bogdana Strusia ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście. Było ono podyktowane osiągnięciem stanu alarmowego poziomu wody w Sanie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz, szef sztabu, dowództwa 35 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sanoku mjr Tomasz Bodnar, komendant Straży Miejskiej Marek Przystasz, naczelnik KSRG OSP Sanok Olchowce Krzysztof Adamczyk, dowódca Jednostki Strzeleckiej 2088 w Sanoku Andrzej Pocztański; instytucji: naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sanoku Piotr Andrunik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Lasyk, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: Marek Marynowicz i Maria Łączak.
Uczestnicy przeanalizowali aktualną sytuację, związaną z zagrożeniami, stan gotowości odpowiednich służb, dostępność do systemów ochrony i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 22 czerwca po godz. 9.00 poziom wody w Sanie osiągnął stan alarmowy, co było spowodowane przede wszystkim zrzutem wody z zapór w Solinie i Myczkowcach, zbiegł się on jednocześnie z obfitymi opadami deszczu. Jak podkreślił burmistrz miasta Sanoka brak przekazu informacji o planowanych działaniach spowodowały pewne straty dla samorządu i mieszkańców Sanoka oraz innych miejscowości. Zależy mi, aby usprawnić komunikację pomiędzy różnymi służbami, by w przyszłości dążyć do eliminowania podobnych sytuacji.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przekazał zebranym informacje, które uzyskał podczas telekonferencji, zwołanej przez wojewodę podkarpackiego, z udziałem starostów powiatów, które ucierpiały w wyniku podwyższonych poziomów rzek. Wojewoda nie wprowadziła stanu zagrożenia powodziowego. Podczas konferencji przedstawiciel IMGW poinformowała o aktualnych zagrożeniach meteorologicznych, zaś kierownik Zespołu Elektrowni Wodnych w Solinie powiadomił o aktualnej sytuacji na zaporach. ZEW nie planuje kolejnych zrzutów, zatem rzeki nie powinny w najbliższych godzinach znacząco wzbierać. Jednak synoptycy wydają ostrzeżenia meteorologiczne przed ulewami, deszczem i burzami. Sytuacja jest stabilna, ale wciąż istnieje zagrożenie podnoszeniem poziomu wody w Sanie. Na bieżąco można ją monitorować m.in. na stronie https://monitoring.prospect.pl/app/san/sanok/pomiarowa.php?stacja=SASA.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku poinformował, że przez cały weekend strażacy interweniowali w całym powiecie ok. 50 razy, natomiast w Sanoku jedno zgłoszenie dotyczyło powalonego drzewa w okolicach ul. 800-lecia. Nie ma obecnie zagrożenia powodziowego dla MOSiR-u, Skansenu, sklepu wielkopowierzchniowego zlokalizowanego przy ul. Traugutta, czy dla Muzeum Budownictwa Ludowego. Nie ma zasadności w tym momencie podjęcia działań prewencyjnych. Przez jakiś czas utrzyma się nieprzejezdność ul. Rybickiego i utrudniony będzie dojazd do ogródków działkowych. Wszystkie służby są w gotowości, jeżeli trzeba podjąć interwencję. Kluczowy dla bezpieczeństwa wszystkich jest usprawniony system komunikacji. Należy monitorować sytuację i informować na bieżąco odpowiednie służby. Wsparciem służą Wojska Obrony Terytorialnej, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska, PSP i OSP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj