W szkołach na Podkarpaciu uczniowie będą nosić przyłbice

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zawieszenie zajęć

 

Aktualna sytuacja dotycząca ognisk  na terenie województwa podkarpackiego 20-10-2020

Liczba nowych przypadków stwierdzonych w województwie podkarpackim pochodzi z 25 powiatów (z wyjątkiem niżej opisanych ognisk* i ognisk w których trwa dochodzenie)- są  to  pojedyncze  przypadki   z transmisji poziomej (zakażenia rodzinne i inne kontakty).

Powiat bieszczadzki

Sanatorium Uzdrowiskowe ,,SOLINKA” w Polańczyku w wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 9 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  w tym u 5 osób z personelu medycznego oraz 4 pacjentów.

Powiat dębicki  

*Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu w wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 8 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  w tym u 1  osób z personelu medycznego oraz 7 pensjonariuszy.

*ZOZ Dębica – Oddział Psychiatryczny w Straszęcinie – wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 16 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  w tym u 3   osób z personelu medycznego oraz 13 pacjentów.

Powiat  jarosławski

*Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – w ognisku  potwierdzono łącznie 104 wyniki dodatnie w tym u 49 pacjentów i 52 osób personelu medycznego i 3 osoby z kontaktu

Dom Pomocy Społecznej w Sośnicywyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 6 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  w tym u 1  osób z personelu medycznego oraz 5   pensjonariuszy. W placówce  zaplanowano badania przesiewowe.

*Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu  – w wyniku przeprowadzanych badań łącznie w ognisku potwierdzono 7 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  wśród pracowników.

Powiat kolbuszowski 

Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie   – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 72   pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  w tym u 20  osób z personelu medycznego oraz 52 pensjonariuszy .

Powiat leski

*Szpital Powiatowy w Lesku – łącznie w ognisku  potwierdzono wynik dodatni u 28 osób w tym u 25 pracowników  oraz 3 pacjentów.

Powiat leżajski

*Oddział Gastroenterologii SPZOZ Leżajsk, w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 7 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  w tym u 6 osób z personelu medycznego oraz 1 pacjenta.

*Zakład Diagnostyki Obrazowej SPZOZ Leżajskw wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 8   pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  w tym u 7   osób z personelu medycznego i 1  pacjenta.

 

Powiat mielecki

DPS Mielec – w wyniku badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 24 wyniki dodatnie w tym  15 u personelu  i 9 pensjonariuszy.

Powiat przemyski

* NZOZ DIAVERUM w Przemyślu łącznie w ognisku potwierdzono 80 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 45 pacjentów oraz 29 osób z personelu medycznego i 6 osób z kontaktu.

Szpital w Żurawicy   – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 13  pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  w tym u 7 osób z personelu medycznego oraz 2  pacjentów i 4 osób z kontaktu.

Hospicjum Santa Rita w Przemyślu – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 8 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  w tym u 7 osób z personelu medycznego i 1  pacjenta.

Miasto Rzeszów i powiat rzeszowski

*Ognisko Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 – łącznie potwierdzono wynik dodatni u 87 osób wśród personelu medycznego i pomocniczego oraz pacjentów.

*Ognisko SPZOZ Szpital MSWiA  – łącznie potwierdzono wynik dodatni u 25 osób wśród personelu medycznego i pomocniczego oraz pacjentów.

Zakład Opieki Długoterminowej w Błażowej   – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 9   pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  w tym u 3 osób z personelu medycznego oraz 6   pacjentów .

Powiat sanocki

Dom Pomocy Społecznej ,,Światło Nadziei” w Sanoku   – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 12 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2  w tym u 5  osób z personelu medycznego oraz 7 podopiecznych.

 

PLACÓWKI NAUCZANIA I WYCHOWANIA i ŻŁOBKI

Na terenie województwa podkarpackiego  na dzień 20 października br. w  97  placówkach  obowiązuje zawieszenie zajęć lub nauczanie zdalne
Powiat bieszczadzki/leski (5 placówek)
Samorządowe Przedszkole w Lesku Zawieszenie zajęć w oddziale 3-latków 14-22.10.2020 r.
ZS Publicznych w Uhercach Mineralnych Hybrydowy system nauczania- klasa 3a zdalne nauczanie 15-22.10.2020 r.
SP w Lesku Cała szkoła zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Cała szkoła zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej Dolnej Cała szkoła zdalne nauczanie 16-23.10.2020 r.
Powiat brzozowski (10 placówka)
SOSW w Brzozowie (Przedszkole Specjalne, SP Nr 2 Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy) Cała placówka-zawieszenie zajęć 12-20.10.2020 r.
SP w Trześniowie Cała szkoła zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
SP w Grabówce Cała szkoła zdalne nauczanie (klasy 0-3) 19-23.10.2020 r.
SP w Obarzym Cała szkoła zdalne nauczanie (klasy 0-3) 19-22.10.2020 r.
SP Wydrna Cała szkoła zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Przedszkole Samorządowe w Dydni Cała placówka zawieszone zajęcia 19-22.10.2020 r.
Przedszkole Samorządowe w Haczowie Cała placówka zawieszone zajęcia 19-23.10.2020. r.
SP w Dydni Hybrydowy system nauczania- klasy 0, 1, 2, 3, 4 i 8 19-23.10.2020 r.
Przedszkole Samorządowe w Przysietnicy Hybrydowy system nauczania- klasa 0 zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Jasionowie Hybrydowy system nauczania- klasa 1 zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Powiat dębicki (3 placówki)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Cała szkoła zdalne nauczanie 15-23.10.2020 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 11 Hybrydowy system nauczania- klasa 7f zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Czarne Hybrydowy system nauczania- klasa 3 zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Powiat  jarosławski (15 placówek)
Szkoła Podstawowa Ostrów Hybrydowy system nauczania – klasy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
SP w Tyniowicach Cała szkoła zdalne nauczanie 12-23.10.2020 r.
SP Nr 10 w Jarosławiu Hybrydowy system nauczania- klasa 3 c zdalne nauczanie 15-23.10.2020 r.
Hybrydowy system nauczania- klasa 8 b zdalne nauczanie 15-21.10.2020 r.
SP w Łazach Cała szkoła zdalne nauczanie 15-23.10.2020 r.
SP w Zapałowie Hybrydowy system nauczania- Klasa III zdalne nauczanie 15-23.10.2020 r.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Jarosławiu Cała szkoła zdalne nauczanie 20-31.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Chotyńcu Cała szkoła zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu Hybrydowy system nauczania- Klasa 8 zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim Hybrydowy system nauczania- Klasa 7 zdalne nauczanie 19-30.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Woli Węgierskiej Cała szkoła zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchniku Cała placówka zdalne nauczanie 16-23.10.2020 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pełkiniach Hybrydowy system nauczania- Klasa 3 zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Rudołowicach Cała placówka zdalne nauczanie 19-21.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Roźwienicy Cała placówka zdalne nauczanie 20-23.10.2020 r.
Przedszkole Samorządowe w Radymnie Hybrydowy system nauczania- grypa 5 nauczanie zdalne 20-23.10.2020 r.
Powiat jasielski ( 5 placówek)
Zespół Szkół Miejskich nr 3  – Szkoła Podstawowa nr 12 z oddziałami Integracyjnymi w Jaśle Hybrydowy system nauczania- klasa VIIaIn zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (ul. Czackiego) Hybrydowy system nauczania- klasa IV b zdalne nauczanie 20-23.10.2020 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej Hybrydowy system nauczania- klasa III  zdalne nauczanie 20-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze Cała placówka zdalne nauczanie 20-30.10.2020 r.
Zespół Szkół w Dębowcu Hybrydowy system nauczania- klasa II b  zdalne nauczanie 20-23.10.2020 r.
Powiat  krośnieński (10 placówek)
Miejski Zespół Szkół nr 7 w Krośnie  – Szkoła Podstawowa nr 4 Hybrydowy system nauczania- Klasa 3 b zdalne nauczanie

Klasa I

19-25.10.2020 r.

 

19-23.10.2020 r.

Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „Planeta 21” w Krośnie (ul. Czajkowskiego) Pojedyncze dzieci na zdalnym nauczaniu 19-23.10.2020 r.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie Hybrydowy system nauczania- Klasa 1  ITF zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Przedszkole Św. Józefa w Rymanowie Zawieszenie zajęć dla 3 oddziałów 19-26.10.2020 r.
ZSP w Rymanowie Zawieszenie zajęć stacjonarnych  – cała szkoła nauczanie zdalne 19-30.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Łężanach – Oddział Przedszkolny Hybrydowy system nauczania – 2 oddziały przedszkolne 19-25.10.2020 r.
SOSW w Krośnie Hybrydowy system nauczania – 4 klasy nauczanie zdalne 19-22.10.2020 r.
ZSP Milcza Zawieszenie zajęć stacjonarnych  – cała placówka  nauczanie zdalne 19-30.10.2020 r.
Zespół szkół i placówek i Placówek w Bóbrce Hybrydowy system nauczania –  klasy VI-VIII nauczanie zdalne 20-25.10.2020 r.
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie Hybrydowy system nauczania –  Oddział Przysposabiający do Pracy i IX zespół rewalidacyjno-wychowawczy 19-23.10.2020 r.
Powiat  leżajski (3 placówki )
Szkoła Podstawowa w Opaleniskach Zawieszenie zajęć dla całej szkoły – system zdalny 16-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr  3 w Leżajsku Hybrydowy system nauczania- Klasy  4b, 5a,7a,8a zdalne nauczanie 19-22.10.2020 r.
Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym Zawieszenie zajęć dla całej szkoły – system zdalny 19-23.10.2020 r.
Powiat  lubaczowski (1 placówka)
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Hybrydowy system nauczania- Klasy 1 zdalne nauczanie oraz  oddział przedszkolny

 

19-23.10.2020 r.
Hybrydowy system nauczania- Klasy II-VIII 19-23.10.2020 r.
Powiat łańcucki (6 placówek)
SP Nr 2 w Łańcucie Hybrydowy system nauczania- klasa VII e zdalne nauczanie 14-23.10.2020 r.
Przedszkole Publiczne w Kraczkowej Zawieszenie zajęć w grupie 3-latków i 4-latków 15-22.10.2020 r.
Żłobek Miejski nr 2 w Łańcucie Zawieszenie zajęć w grupie 1 16-22.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie Hybrydowy system nauczania- klasa 1b zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Przedszkole Publiczne w Kraczkowej Zawieszenie zajęć w grupie 5 latków 19-22.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Kraczkowej Hybrydowy system nauczania- grupa 0 zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Powiat  mielecki  (4 placówki)
Niepubliczne Przedszkole w Radomyślu Wielkim „Radosny Start” -Oddział zamiejscowy w Dulczy Małej Zawieszenie zajęć w całej placówce 12-21.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Przecławiu Hybrydowy system nauczania- klasa 2a i 3a  zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie Zawieszenie zajęć grupa 3-4 i 6 latków 19-23.10.2020 r.
Żłobek Miejski nr 7 w Mielcu Zawieszenie zajęć w grupie II 19-23.10.2020 r.
Powiat niżański (2 placówki)
Z S-P nr 2 w Nisku Hybrydowy system nauczania- klasa 5 b zdalne nauczanie 16-22.10.2020 r
Niepubliczne Przedszkole „DOMisia”  w Nisku Zawieszenie zajęć przejście na tryb zdalny – grupa Jeżyki 19-26.10.2020 r.
Powiat  przemyski (6 placówek)
Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Przemyślu Zawieszenie zajęć w całej placówce-decyzja Dyrektora 12.10-do odwołania
ZS-P w Orłach (przedszkole) 2 oddziały przedszkolne 19-23.10.2020 r.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Fredropolu Hybrydowy system nauczania- klasy 4-8 zdalne nauczanie 15-22.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu Hybrydowy system nauczania- Klasa 4c, 6a, 7a, 7b i 7c  zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r
Przedszkole „Kraina Maluszka” w Przemyślu Zawieszenie zajęć cała placówka 19-23.10.2020 r.
Zespół Szkół Salezjańskich Zdalne nauczanie dla całej placówki 20.10-03.11.2020 r.
Powiat  przeworski (5 placówek)
SP w Gorzycach Klasy V, VI, VIIa i VII b – zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.

19-23.10.2020 r.

SP Nr 1 w Przeworsku Hybrydowy system nauczania- klasa 6f zdalne nauczanie 17-23.10.2020 r.
Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń Dziecięcych” w Sieniawie Zawieszenie  zaj 19-25.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Nowosielcach Hybrydowy system nauczania- klasa 8 zdalne nauczanie 20-23.10.2020 r.
Powiat  ropczycko-sędziszowski ( 1 placówek)
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Małopolskim Hybrydowy system nauczania- klasa 3b

Klasy 3a, 4b, 5a, 6c

19-22.10.2020 r.

19-23.10.2020 r,

Powiat rzeszowski (11 placówki)
ZSP Nr 5 w Rzeszowie (ul. Pelczara)- SP nr 23 Hybrydowy system nauczania- klasa 8c  zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Publ. SP i Publ. LO im.Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie (ul. Sanocka) Hybrydowy system nauczania- klasa 4a, 4b, 6a, 6b zdalne nauczanie 15-23.10.2020 r. (14.10.2020 r. dzień wolny)
Niepubliczny Zespół Szklono Przedszkolny w Sołonce Zdalne nauczanie cała szkoła 15-23.10.2020 r. (14.10.2020 r. dzień wolny)
SP Nr 11 w Rzeszowie ( ul. Podwisłocze) Hybrydowy system nauczania- klasa 6 zdalne nauczanie 16-22.10.2020 r.

 

Kasa 8d zdalne nauczanie 19-22.10.2020 r.
Kasa 4b zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Kasa 3 a zdalne nauczanie 20-23.10.2020 r.
SP Nr 24 w Rzeszowie (ul. Czajkowskiego) Hybrydowy system nauczania- klasa 8 a zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie (ul. Wyspiańskiego) Hybrydowy system nauczania- klasa 8 Biała SPMS Biała  zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim Hybrydowy system nauczania- klasa 1 c zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr  7 (ul, Budziwojska) Hybrydowy system nauczania- klasa 1 b, 5b, 6a, 6c, 7a 19-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Straszydlu Hybrydowy system nauczania- klasa 8 zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie Hybrydowy system nauczania- klasa 5a, 6a, 7a, 7b  zdalne nauczanie

 

19-23.10.2020 r.
Hybrydowy system nauczania- klasa 5b, 8a i 8b 20-27.10.2020 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr 8 w Rzeszowie Zawieszenie zajęć – grupa dzieci 3 letnich 19-23.10.2020 r.
Powiat  sanocki (5 placówek)
Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1 w Sanoku Zawieszenie zajęć  grupa 6 i 8 20-25.10.2020 r.
Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 w Sanoku Zawieszenie zajęć grupa VIII 16-22.10.2020 r.
Zespół Szkół w Bukowsku Hybrydowy system nauczania – klasa 3 b zdalne nauczanie 19-25.10.2020 r.
SOSW w Sanoku Zawieszenie pracy – zajęcia zdalne cała placówka 20.10-02.11.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Lalinie Zawieszenie pracy – zajęcia zdalne cała placówka 19-22.10.2020 r.
Powiat  stalowowolski (2 placówki)
ZS w Turbi-Przedszkole w Obojnej Zawieszenie zajęć w całym przedszkolu 15-20.10.2020 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa Kotowej Zdalne nauczanie w całej placówce 19-23.10.2020 r.
Powiat  strzyżowski (2 placówki)
SP we Frysztaku Hybrydowy system nauczania- klasa  Ia zdalne nauczanie 19-23.10 2020 r.
Przedszkole w Niebylcu Cała placówka zdalne nauczani 20-23.10.2020 r.
Powiat tarnobrzeski (2 placówki)
ZS Specjalnych w Tarnobrzegu Cała szkoła zdalne nauczanie 12-23.10.2020 r.
Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie Hybrydowy system nauczania-  Klasa VII b zdalne nauczanie 19-23.10.2020 r.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj