Egzaminy maturalne rozpoczęte!

Punktualnie o godzinie 9 rozpoczął się maraton maturalny. Maturzyści przystąpili dziś do  egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na napisanie sprawdzianu mają 170 minut. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 20 maja.

Do matury przystępuje około 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników oraz abiturienci z wcześniejszych roczników. Do egzaminów przystępują również osoby, którym nie udało się go zdać w ubiegłych latach, lub chcą poprawić jego wynik – takich osób jest blisko 96 tysięcy.

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

Jutro o 09:00 rano maturzyści przystąpią do sprawdzianu z matematyki na poziomie podstawowym. Aby zdać maturę, absolwent musi uzyskać z egzaminów obowiązkowych minimum 30 procent punktów. W 2021roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób dla których wyniki z części ustnej są niezbędne.

Maturzystom życzymy powodzenia!

Tak wyglądały matury w ubiegłym roku: KLIK

Pierwsza matura w sanockim Gimnazjum: KLIK