231 rocznica uchwalanie Konstytucji 3 Maja – fotorelacja

Po dwóch latach przerwy odbyły się tradycyjne obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji. To doniosłe święto rozpoczęło się mszą św. w intencji ojczyzny o godz. 11.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego.

Po zakończonej Eucharystii jej uczestnicy w uroczystym przemarszu z udziałem kompanii honorowej i pocztu sztandarowego Wojska Polskiego przemieścili się pod Krzyż – Poległym w obronie wiary, kościoła i ojczyzny, a następnie przemarsz udał się pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie uroczyście zostały złożone wieńce przez włodarzy miasta oraz licznych delegacji.  Zebrani odśpiewali hymn narodowy i oddali cześć walczącym za naszą ojczyznę.

W 1791 roku 3 maja Sejm Czteroletni przyjął Konstytucję. Święto Konstytucji 3 maja zostało uchwalone już dwa dni później. Uchwalona konstytucja była druga na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych, a pierwsza w Europie. Konstytucja wprowadzała: trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej.

– Ponad dwa wieki temu w Polsce wprowadzono w życie akt prawny regulujący ustrój państwa. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie spisana konstytucja – dokument, w oparciu o który polska państwowość miała się umacniać i który przez kolejne pokolenia był podstawą polskich dążeń do nieodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa – powiedział Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka w swoim wystąpieniu.

Burmistrz zaznaczył, że w Polsce Konstytucję 3 Maja uznaje się za uhonorowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w naszej historii i kulturze. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe.

– W Sanoku mamy wspaniałą tradycję obchodów 3 Maja – nie tak dawno wspominaliśmy w Muzeum Historyczny postać księdza prałata Adama Sudoła – niepokornego kapłana, który wpisał się pięknymi czynami w historię miasta i regionu – podkreślał.
Włodarz odniósł się również do konfliktu w Ukrainie. Zaznaczył, że nigdy nie przypuszczaliśmy, że będziemy świadkami wojny, która toczy się w europejskim kraju tuż za naszą wschodnią granicą. Burmistrz dodał, że wielu uchodźców, którzy uciekają przed krwawą wojną znalazło schronienie w Polsce, ale także w naszym mieście.

– Spotykając się w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, pamiętajmy, że wolność zostawała nam dana za sprawą wielu wyrzeczeń i licznych ofiar złożonych na ołtarzu Ojczyzny, bądźmy dumni z naszej historii, pielęgnujemy Niepodległość i zdobycze demokracji, takie jak solidaryzm społeczny, praworządność czy wolność słowa – podsumował swoje wystąpienie burmistrz Matuszewski.

dcz