Dyżury telefoniczne ZUS: emerytury i „Dobry Start”

 

Emerytury – dyżur telefoniczny ZUS

17 sierpnia br. w godz. 10.00-12.00 Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny dotyczący tematyki emerytalno-rentowej.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat:

–             „14” Emerytura – komu i w jakiej kwocie przysługuje, w jakich terminach będzie realizowana wypłata świadczenia, czy trzeba składać wniosek o wypłatę tego świadczenia.

–             Polski Ład zmiany od 1.07.2022 r. – z emerytury i renty powyżej 2500 zł będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy według stawki 12%, nadal osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie zrezygnowały ze swojej aktywności zawodowej i nie dostają emerytury z ZUS – korzystają  z ulgi dla pracujących seniorów.

–             Pracujący emeryci i renciści – ile może dorobić emeryt i rencista w 2022 r.

–             Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy – zasady kompletowania dokumentacji i składania wniosków.

–             Korzyści z przekazywania świadczeń na rachunek bankowy. Jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia?

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 17 sierpnia br. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerami telefonów 13 43 663 99, 14 677 68 33 podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.

„Dobry start” – dyżur telefoniczny ZUS

Oddział ZUS w Jaśle zaprasza 18 sierpnia na dyżur telefoniczny na temat programu „Dobry start” (300+) oraz korzystania z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start. Świadczenie przysługuje raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Można je otrzymać na dziecko, które uczy się w szkole i jest w wieku do 20 lat lub do 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat:

·       komu przysługuje świadczenie 300+,

·       w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie 300+,

·       jakie są terminy składania wniosków o to świadczenie,

·       jak założyć profil PUE,

·       jakie są korzyści z posiadania konta na PUE.

Eksperci ZUS będą odpowiadać na pytania 18 sierpnia br. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu 13 44 379 17