Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+

 

Idea zrównoważonego transportu zakłada, że rozwój transportu publicznego i zachęcenie do korzystania z przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się, gwarantuje lepszą jakość życia przy nieustającym rozwoju miast. Ideą zrównoważonej mobilności jest zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast mająca na celu zmniejszenie udziału prywatnego samochodu w codziennych podróżach. Zmiana ta pozwoli na szybki rozwój całego transportu publicznego m.in. poprzez rozbudowę sieci połączeń autobusowych, odnowę parku pojazdów komunikacji miejskiej, rozbudowę sieci dróg rowerowych, a także zwiększenie znaczenia ruchu pieszego. Obecnie coraz częściej mieszkańcy miast wybierają transport publiczny, rower, jak również podróże piesze. Europejskie miasta dążą do tego, aby transport był efektywny, zasobooszczędny, ekologiczny i niskoemisyjny.

W związku z fundamentalnym znaczeniem zintegrowanego planowania zrównoważonej mobilności dla rozwoju regionu oraz w kontekście planowanego uwarunkowania przez Komisję Europejską możliwości ubiegania się o fundusze europejskie w perspektywie 2021-27 od obowiązywania na terenie gmin Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, 9 gmin: Gmina Miasto Sanok, Gmina Sanok, Miasto i Gmina Zagórz, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Bukowsko, Gmina Zarszyn, Gmina Besko, Gmina Tyrawa Wołoska, Gmina Komańcza oraz powiaty: Powiat Sanocki i część Powiatu Leskiego, podjęło prace nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+  

W dniu 6 marca 2023 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+” obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego. Konsultacje potrwają do dnia 28.03.2023 r.

Jakie kierunki rozwoju są priorytetowe w zakresie mobilności dla naszego obszaru? W jakim zakresie powinna być prowadzona współpraca samorządów?  Czy wskazane cele w dokumencie są właściwe? Jak powinniśmy rozwijać transport?  To tylko niektóre z aspektów poruszonych w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie dokumentu.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 06.03.2023 r. do dnia 28.03.2023 r. Projekt dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+” dostępny jest na stronach internetowych samorządów, a uwagi i wnioski można zgłaszać poprzez wypełnienie formularzy konsultacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład Obszaru:

  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na sanok@gmail.com
  • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy:

Gmina Miasta Sanoka

  1. Rynek 1

38-500 Sanok

z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+”,

  • osobiście podczas spotkań konsultacyjnych stacjonarnych oraz online

 

W ramach konsultacji odbędą się spotkania stacjonarne:

09.03.2023 r. (czwartek) , o godz. 12:00 – Urząd Miasta Sanoka, Sala Herbowa nr 64

09.03.2023 r. (czwartek),  o godz. 16:00 – Urząd Miasta i Gminy Lesko, Sala Narad nr 7

oraz będzie prowadzony dyżur konsultanta online w dniach:

13.03 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 17:30

16.03.2023 r. (czwartek) w godzinach od 17:00 do 18:30